Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 
09.07.2018

 

Zmiany w ustawie o odpadach

Nowe obowiązki przedsiębiorców

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach 24 stycznia 2018 r., została uruchomiona Baza Danych o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Rejestr BDO dostępny jest pod adresem www.bdo.mos.gov.pl. BDO jest prowadzone w systemie teleinformatycznym i aktualizowane przez Marszałka Województwa. Głównym celem funkcjonowania bazy jest uszczelnienie systemu gospodarki odpadami w Polsce.


Rejestr jest narzędziem, gdzie gromadzone są informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, a także gospodarujących odpadami. Rejestr BDO będzie służył nie tylko organom administracji państwowej, Inspekcji Ochrony Środowiska, ale również przedsiębiorcom.


Posiadacze odpadów, o których mowa w art. 51 Ustawy o odpadach zostaną wpisani do rejestru z urzędu przez Marszałka Województwa. Podmioty, o których mowa w art. 50 Ustawy o odpadach zostaną wpisani na wniosek. Wniosek o wpis do BDO należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r. Przedsiębiorcy w chwili wpisu do Rejestru otrzymają indywidualny numer rejestrowy, jak również zostanie im utworzone indywidualne konto w BDO.


Docelowo w BDO, oprócz rejestru podmiotów, tworzone będą kolejne moduły umożliwiające m.in. rejestrację Kart Przekazania Odpadów (KEO), prowadzenie ewidencji, czy składanie sprawozdań. Zmiany te obowiązywać będą od 1 stycznia 2020 r.


Prowadzenie działalności bez posiadania wymaganego wpisu do BDO skutkować będzie administracyjnymi karami pieniężnymi w wysokości od 1000 do 1000 000 zł.

 

 

Zapisz się do newslettera

 

 

 

O grupie B·A·D

W różnych zakresach prewencji ponad 4000 ekspertów grupy B·A·D obsługuje w Niemczech i Europie 270 000 zakładów z 4 milionami pracowników. W 2016 roku obrót wyniósł 265,5 miliona euro. Dzięki tym czynnikom B·A·D GmbH wraz z europejskimi spółkami córkami TeamPrevent należy do największych europejskich oferentów świadczeń prewencyjnych (ochrona pracy, zdrowie, bezpieczeństwo, personel). Zakres świadczeń rozciąga się od pojedynczych projektów po kompleksową realizację outsourcingu. Portfolio grupy rozszerzają rozmaite oferty z dziedziny konsultingu, dokształcania i certyfikacji.