Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

3.12.2018 - 3.12.2019, Bielany Wrocławskie

5S NOWOŚĆ

Inf. ogólne

5S jest zestawem technik oraz metod, które umożliwiają
tworzenie i utrzymywanie stanowisk pracy o wysokiej
jakości, zapewniając jednocześnie właściwą organizację
pracy, stabilizację procesów, doskonalenie kultury organizacyjnej.
5S odnosi się do pięciu japońskich słów, które
charakteryzują podejście do organizacji i zarządzania
miejscem pracy oraz procesem pracy. Zadaniem 5S jest
podniesienie wydajności przez wyeliminowanie strat,
usprawnienie procesów i redukcję procesów zbędnych.
Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania
się z zasadami 5S, co w praktyce pozwoli na
poprawę efektywności miejsca pracy w docelowym środowisku.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla operatorów, pracowników
utrzymania ruchu, technologów, inżynierów produkcji,
kierowników produkcji, liderów, managerów.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Umiejętność identyfikowania głównych strat
spowodowanych złą organizacją miejsca pracy.
■■ Zapoznanie się z metodą i kolejnością
przeprowadzania kroków 5S.
■■ Nabycie umiejętności porządkowania
i przygotowywania miejsca pracy.
■■ Umiejętność ustalania standardów miejsc pracy
w oparciu o wymagane rezultaty.
■■ Wzrost zaangażowania w podejmowanie działania
poprzez narzucenie sobie samodyscypliny
w utrzymywaniu standardów.

 

 

 

Program

■■ Wprowadzenie:
●● koszt,
●● wartość dodana,
●● marnotrawstwo,
●● 5 S.
■■ 1 S – Sortowanie:
●● oddzielić rzeczy potrzebne od zbędnych,
●● zbędne wyrzucić lub oddać.
■■ 2 S – Systematyzowanie:
●● ustalić częstotliwość używania,
●● poukładać w wyznaczone miejsca.
■■ 3 S – Sprzątanie:
●● wyznaczyć miejsca,
●● określić haromonogram sprzątania.
■■ 4 S – Standaryzowanie:
●● wprowadzić na linii, zakładzie.
■■ 5 S – Samodyscyplina:
●● nauczyć się pracować z 5S.
■■ Warsztat na przykładowym stanowisku.

Warunki

Koszt szkolenia

950 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219