Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

25.5.2018, Bielany Wrocławskie

5S NOWOŚĆ

Inf. ogólne

5S jest zestawem technik oraz metod, które umożliwiają
tworzenie i utrzymywanie stanowisk pracy o wysokiej
jakości, zapewniając jednocześnie właściwą organizację
pracy, stabilizację procesów, doskonalenie kultury organizacyjnej.
5S odnosi się do pięciu japońskich słów, które
charakteryzują podejście do organizacji i zarządzania
miejscem pracy oraz procesem pracy. Zadaniem 5S jest
podniesienie wydajności przez wyeliminowanie strat,
usprawnienie procesów i redukcję procesów zbędnych.
Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania
się z zasadami 5S, co w praktyce pozwoli na
poprawę efektywności miejsca pracy w docelowym środowisku.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla operatorów, pracowników
utrzymania ruchu, technologów, inżynierów produkcji,
kierowników produkcji, liderów, managerów.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Umiejętność identyfikowania głównych strat
spowodowanych złą organizacją miejsca pracy.
■■ Zapoznanie się z metodą i kolejnością
przeprowadzania kroków 5S.
■■ Nabycie umiejętności porządkowania
i przygotowywania miejsca pracy.
■■ Umiejętność ustalania standardów miejsc pracy
w oparciu o wymagane rezultaty.
■■ Wzrost zaangażowania w podejmowanie działania
poprzez narzucenie sobie samodyscypliny
w utrzymywaniu standardów.

 

 

 

Program

■■ Wprowadzenie:
●● koszt,
●● wartość dodana,
●● marnotrawstwo,
●● 5 S.
■■ 1 S – Sortowanie:
●● oddzielić rzeczy potrzebne od zbędnych,
●● zbędne wyrzucić lub oddać.
■■ 2 S – Systematyzowanie:
●● ustalić częstotliwość używania,
●● poukładać w wyznaczone miejsca.
■■ 3 S – Sprzątanie:
●● wyznaczyć miejsca,
●● określić haromonogram sprzątania.
■■ 4 S – Standaryzowanie:
●● wprowadzić na linii, zakładzie.
■■ 5 S – Samodyscyplina:
●● nauczyć się pracować z 5S.
■■ Warsztat na przykładowym stanowisku.

Warunki

Koszt szkolenia

950 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219