Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

21.1.2019 - 22.1.2019, Pszczyna

AIAG CQI 9 Obróbka cieplna – ocena systemu procesu specjalnego

Inf. ogólne

Standard AIAG CQI 9 Special Process: Heat Treatment
Assessment dedykowany jest branży motoryzacyjnej
jako narzędzie doskonalenia organizacji w obszarze
procesów obróbki cieplnej. Został on wpisany jako
wymaganie w aktualnie obowiązującym IATF 16949,
dlatego też tak ważne jest dla organizacji zrozumienie
i nabycie umiejętności prawidłowego interpretowania
przedmiotowego standardu. Szkolenie dostarcza
praktycznej wiedzy na temat wdrażania wytycznych
w sposób podnoszący skuteczność doskonalenia
procesów i zmniejszający ryzyko prowadzonych
działań. Podczas szkolenia omawiane są wytyczne
standardu AIAG CQI 9 wraz z ich interpretacją.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób
zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej
z doskonaleniem procesów, jak również interpretacją
wytycznych standardu AIAG CQI 9 zarówno dla
rozpoczynających wdrażanie standardu w organizacji,
jak i reprezentujących organizacje, w których proces
oceny jest już przeprowadzany. Szkolenie skierowane
do osób, które pragną zapoznać się ze standardem
i dla których jest on nowością. Uczestnicy poznają
szczegółowe wymagania dotyczące niezbędnego
wyposażenia urządzeń oraz kalibracji i certyfikacji
urządzeń procesowych. Właściciele procesów:
technologia, utrzymanie ruchu, produkcja, jakość,
zarządzanie dostawcami, nowe uruchomienia.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■ Zaznajomienie uczestników szkolenia z procesem
poprawnej oceny/auditowania procesu obróbki
cieplnej zgodnie z wymaganiami AIAG CQI 9.
■ Właściwa interpretacja wytycznych AIAG CQI 9
w odniesieniu do własnej organizacji.
■ Zrozumienie zasad funkcjonowania systemu oceny
obróbki cieplnej w branży motoryzacyjnej.
■ Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek na
temat wdrażania i interpretowania wytycznych.
■ Poznanie zasad auditowania procesów specjalnych
oraz poznanie zasad przygotowywania dokumentacji
wyrobu i procesu zgodnie z globalnymi wymaganiami.

Program

■ Charakterystyka procesów specjalnych.
■ Rodzina norm AIAG CQI.
■ CQI w świetle wymagań Klientów.
■ Wymagania dla procesu oraz zarządzanie procesem
obróbki cieplnej.
■ Omówienie normy CQI 9:
● odpowiedzialność personelu, auditorów
i planowanie jakości,
● składowanie, transport i przechowywanie wyrobów,
● zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami,
szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia,
● częstotliwość kalibracji i certyfikacji urządzeń
procesowych.
■ Audit i jego rola w procesie produkcyjnym:
● audit zadaniowy (ang. job audit): audit wyrobu,
audit procesu oraz audit pakowania.
■ Nomenklatura oraz wyjaśnienie pojęć pojawiających
się w normie CQI 9.

■ Omówienie arkuszy auditowych (A-H): nawęglanie,
węgloazotowanie, korekcja węgla, utwardzanie,
odpuszczanie, hartowanie, starzenie, azotowanie
i węgloazotowanie – ferrytyczne, obróbka
cieplna aluminium, indukcyjna obróbka cieplna,
wyżarzanie, odprężanie, normalizacja, nawęglanie
niskociśnieniowe, spiekanie, azotowanie jonowe.
■ Podsumowanie szkolenia.

Warunki

Koszt szkolenia

1.340 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219