Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

21.5.2018 - 22.5.2018, Pszczyna

Audit Procesu PA wg FIAT – FGP.14

Inf. ogólne

Głównym celem szkolenia jest zaprezentowanie (wraz
z interpretacją pytań auditowych) formularza PPA (Process
Planning and Audit) według procedury FGP.13 (byłej
Process Planing Review) z rozbiciem na przeprowadzanie
PPR od fazy sourcingowej do fazy Weryfikacji Procesu
(VP) oraz przeprowadzanie auditu Process Audit
(PA) od fazy Weryfikacji Procesu do bieżącej produkcji
w oparciu o normę FGP.14. Szkolenie przedstawia powiązania
pytań auditowych pomiędzy etapami wdrażania
nowych wyrobów w fazie uruchomieniowej oraz bieżącej
produkcji.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla inżynierów procesu,
technologów, inżynierów projektu, konstruktorów, inżynierów
jakości procesowej, inżynierów jakości klienta,
SQE’s/SQA’s, właścicieli procesów, kierowników projektów,
kierownictwa.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Prawidłowa interpretacja wymagań z formularza
PPA podczas przeprowadzania PPR’a oraz auditu
procesu PA.
■■ Identyfikacja, które normy FCA / AIAG / ISO są
dokumentami odniesienia w przypadku auditu
przeprowadzanego przez FCA SQE (dla PPR oraz
PPA).
■■ Zdobycie wiedzy, jakie dokumenty są potrzebne
do uzyskania przez zakład produkcyjny dostawcy
od inżynieringu organizacji, w celu optymalizacji
wymagań dla procesu produkcyjnego w docelowej
lokalizacji oraz dla produkowanego wyrobu.
■■ Zrozumienie powiązań między poszczególnymi
osobami w strukturach FCA, które pomogą
w poprawie komunikacji między organizacją
a klientem finalnym.

 

 

 

Program

■■ Przygotowanie dostawcy do przeglądów planowania
procesu (Process Planning Review - PPR) od fazy
przyznania projektu do fazy weryfikacji procesu
(VP).
■■ Omówienie typów dokumentów potrzebnych
podczas przeprowadzania PPR’a – Karta
Wyrobu, Plan Niezawodnościowy, Zwolnienia
Oprzyrządowania – (TKO: Tooling Kick-off),
Trim Sketch’e, AQR’y, Subsystem Technical
Specifications, Lesson Learned, Timing charts.
■■ Przygotowanie dostawcy do auditu procesu
(Process Audit - PA) od fazy weryfikacji procesu do
bieżącej produkcji.
■■ Reguły ocen w odniesieniu do kamieni milowych
projektu.
■■ Kompleksowe omówienie wymagań Sekcji 1-9 wraz
z dokumentami oraz normami odniesienia.
■■ Case studies.

Warunki

Koszt szkolenia

 

1.320 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP PL
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219