Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

18.2.2019 - 22.2.2019, Bielany Wrocławskie

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem

Inf. ogólne

Ten kurs jest przeznaczony dla kandydatów, którzy
chcą zdobyć kwalifikację jako certyfikowany auditor
procesu VDA 6.3 w jak najkrótszym czasie.
Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące
specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia
się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do
uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu
wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera
informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod,
zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka.
Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący
poszczególnych elementów procesu.
Oferujemy możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy
i zdawania egzaminu w ciągu 5 dni w przyjemnej
atmosferze.

 

GRUPA DOCELOWA

Personel z działów jakości, którego zadaniem jest
przeprowadzanie auditów procesów we własnej
organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw
(zewnętrznie). Kurs ten dedykuje się również auditorom
zewnętrznym (jako dostawcy usług).

 

WYMAGANIA WSTĘPNE

W celu uzyskania uprawnień VDA QMC na
certyfikowanego auditora procesu VDA 6.3 niezbędne
jest spełnienie wymagań:
■ dopuszczenie na podstawie pozytywnie rozpatrzonej
aplikacji,
■ kwalifikacje auditora systemu zgodne z ISO 19011,
■ przynajmniej 5 lat doświadczenia w przemyśle, w tym
min. 2 lata w zarządzaniu jakością.

 

EGZAMIN/TEST

■ Egzamin pisemny
■ Egzamin ustny

 

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają
certyfikat, który wystawiany jest wyłącznie przez VDA
QMC (w Polsce przez jego partnera – Team Prevent
Poland), z indywidualnym numerem rejestracji oraz
kartę auditora VDA powiązaną z wpisem do bazy
danych autoryzowanych auditorów VDA QMC.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■ Poznanie zawartości poszczególnych rozdziałów
VDA 6.3.
■ Nabycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania
mechanizmów auditowych zgodnie z VDA 6.3.
■ Zrozumienie zasad przygotowania, przeprowadzania
auditu, przygotowywania wniosków i jego
zakończenia.
■ Nabycie umiejętności korzystania z formularza
auditowego.

 

 

 

Program

■ Korelacja z innymi wymaganiami.
■ Omówienie trzech różnych rodzajów auditów
i wyjaśnienie różnic.
■ Przegląd zawartości poszczególnych rozdziałów
VDA 6.3.
■ Wprowadzenie do podejścia procesowego, do analizy
ryzyka według modelu żółwia.
■ Proces auditu od programu auditu do zakończenia
auditu.
■ Planowanie i przeprowadzanie auditu procesów.
■ Schemat oceny auditu procesu.
■ Kodeks postępowania dla auditorów procesowych.
■ Element procesu 2 - zarządzanie projektem.
■ Element procesu 3 - planowanie rozwoju wyrobu
i procesu.
■ Element procesu 4 - realizacja rozwoju wyrobu
i procesu.
■ Element procesu 5 - zarządzanie dostawcami.
■ Element procesu 6 - proces produkcji Analiza.
■ Element procesu 7 - obsługa klienta.
■ Przypisywanie i ocena ustaleń z auditu.
■ Raport z auditu, dokumentacja i wnioski.
■ Element procesu 1 - analiza potencjału.
■ Wprowadzenie do bieżących SI i FAQ.
■ Dzień egzaminacyjny.

Warunki

Koszt szkolenia

4.470 PLN + VAT*

 

Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • wydanie certyfikatu VDA QMC,
  • obiady,
  • przerwy kawowe,
  • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219