Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

28.1.2019 - 1.2.2019, Bielany Wrocławskie

Auditor procesu wg VDA 6.3 wraz z egzaminem

Inf. ogólne

To tygodniowe szkolenie umożliwia uczestnikom
osiągnięcie kwalifikacji auditora procesu wg VDA 6.3
w ciągu 5-ciu dni. Składa się z 4-dniowego szkolenia dla
auditorów (4 dni – ID 315) oraz części egzaminacyjnej
(1 dzień – ID 353). Wykorzystując podejście procesowe
oraz obowiązujące specyficzne wymagania klienta,
to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw,
niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor
procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania
zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań,
metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka.
Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący
poszczególnych elementów procesu.

 

GRUPA DOCELOWA

Przyszli auditorzy procesu, pracownicy działu jakości, inżynierii
produkcji, zakupów, odpowiedzialni za rozwój dostawców.
Pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzanie
zarówno auditów wewnętrznych, jak i zewnętrznych
(u dostawców).

 

WYMAGANIA WSTĘPNE

W celu uzyskania uprawnień VDA QMC na certyfikowanego
auditora procesu VDA 6.3. niezbędne jest dostarczenie
przed szkoleniem aplikacji potwierdzającej:
●● dopuszczenie na podstawie pozytywnie rozpatrzonej
aplikacji,
●● kwalifikacje auditora systemu zgodne z ISO 19011,
●● przynajmniej 5 lat doświadczenia w przemyśle,
w tym min. 2 lata w zarządzaniu jakością.

 

EGZAMIN/TEST

Egzamin składa się z dwóch części:
●● część pisemna (test jednokrotnego wyboru),
●● część ustna (analiza przypadku).

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ poznanie zawartości poszczególnych rozdziałów
VDA 6.3
■■ nabycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania
mechanizmów auditowych zgodnie z VDA 6.3
■■ zrozumienie zasad przygotowania, przeprowadzania
auditu, przygotowywania wniosków i jego
zakończenia
■■ nabycie umiejętności korzystania z formularza
auditowego

 

LITERATURA

■■ VDA 6.3

 

 

 

Program

■■ Przegląd rodzajów auditów i wyjaśnienie różnic.
■■ Przegląd zawartości poszczególnych rozdziałów
VDA 6.3.
■■ Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia.
■■ Etapy auditu w podejściu procesowym.
■■ Planowanie i przeprowadzanie auditu procesu.
■■ Schemat oceny auditu procesu.
■■ Kodeks postępowania auditorów procesu.
■■ P1 – analiza potencjału.
■■ Zawartość elementów procesu 1 do 7.
■■ Przypisanie i ocena ustaleń z auditu.
■■ Raport z auditu, dokumentacja i wnioski.
■■ Dzień egzaminacyjny.

Warunki

Koszt szkolenia

4.470 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu VDA QMC
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219