Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

10.5.2018 - 11.5.2018, Pszczyna

Auditor wewnętrzny norm PN-N-18001 i OHSAS 18001

Inf. ogólne

Audit wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy to narzędzie, które pozwala zarządzającemu
na ocenę stanu bezpieczeństwa organizacji
pod kątem spełniania wymagań prawnych i innych dotyczących
bhp, jak również na wczesną identyfikację sytuacji
i zachowań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa
pracowników, jak i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, co
wspomaga ciągły proces minimalizowania ryzyka zawodowego
oraz podnosi świadomość związaną z zachowaniem
bezpieczeństwa w pracy. Szkolenie ukierunkowane
jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności
auditowania w oparciu o wymagania norm PN-N-18001
oraz OHSAS 18001.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych
lub kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy, chcących
uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności
auditowania w oparciu o wymagania norm PN-N-18001
oraz OHSAS 18001.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest egzamin
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Zrozumienie zasad auditu wewnętrznego
i umiejętność jego przeprowadzania.
■■ Umiejętność przygotowania się do auditu wraz ze
stworzeniem listy pytań auditowych.
■■ Nabycie umiejętności opracowania raportu z auditu.
■■ Umiejętność poprawnego formułowania wniosków
z auditu oraz ich komunikowania.

 

LITERATURA

■■ PN-N-18001
■■ OHSAS 18001
■■ ISO 19011

 

 

 

 

Program

■■ Omówienie wymagań norm PN-N-18001/OHSAS
18001 pod kątem auditowania.
■■ Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych.
■■ Wytyczne dotyczące auditowania wg normy
ISO 19011:
●● planowanie auditów wewnętrznych,
●● przygotowanie do auditu,
●● prowadzenie działań auditowych,
●● dokumentowanie auditu,
●● raportowanie z auditu,
●● działania poauditowe.
■■ Niezgodności:
●● formułowanie,
●● dokumentowanie,
●● klasyfikacja.
■■ Warsztaty w zakresie przygotowania listy pytań
auditowych, prowadzenia auditów oraz identyfikacji
niezgodności w odniesieniu do kryteriów auditu.
■■ Egzamin.

Warunki

Koszt szkolenia

1.200 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219