Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

3.12.2018 - 4.12.2018, Pszczyna

Auditor wewnętrzny normy ISO 45001

Inf. ogólne

Auditowanie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na identyfikację sytuacji i zachowań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracowników, jak i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, co wspomaga ciągły proces minimalizowania ryzyka zawodowego oraz podnosi
świadomość związaną z zachowaniem bezpieczeństwa w pracy. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wymagania nowej normy ISO 45001.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, chcących uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności auditowania w oparciu o wymagania nowej normy ISO 45001.

 

 

Program

1. Omówienie wymagań normy ISO 45001 pod kątem auditowania.

2. Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych3. Wytyczne dotyczące auditowania wg normy ISO 19011: planowanie auditów wewnętrznych, przygotowanie do auditu, prowadzenie działań auditowych, dokumentowanie auditu, raportowanie z auditu, działania poauditowe.4. Niezgodności: formułowanie, dokumentowanie, klasyfikacja5. Warsztaty i ćwiczenia w zakresie tworzenia listy pytań auditowych, właściwego kwalifikowania spostrzeżeń wg kryteriów auditu.6. Egzamin.

Warunki

Koszt szkolenia

1.200 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.