Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

21.2.2019 - 22.2.2019, Pszczyna

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg ISO 45001

Inf. ogólne

Auditowanie systemu bezpieczeństwa i higieny
pracy pozwala na identyfikację sytuacji i zachowań
niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracowników,
jak i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, co wspomaga
ciągły proces minimalizowania ryzyka zawodowego
oraz podnosi świadomość związaną z zachowaniem
bezpieczeństwa w pracy. Szkolenie ukierunkowane jest
na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności
auditowania w oparciu o wymagania nowej normy
ISO 45001.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów
wewnętrznych lub kandydatów na auditorów
wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy, chcących uzyskać i doskonalić wiedzę
oraz nabyć umiejętności auditowania w oparciu
o wymagania nowej normy ISO 45001.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■ Umiejętność przygotowania się do auditu wraz
ze stworzeniem listy pytań auditowych.
■ Zrozumienie zasad auditu wewnętrznego
i umiejętność jego przeprowadzania.
■ Nabycie umiejętności opracowania raportu z auditu.
■ Umiejętność poprawnego formułowania wniosków
z auditu oraz ich komunikowania.
■ Możliwość samodzielnego analizowania dokumentacji
systemowej pod kątem wymagań normy ISO 45001.

 

 

 

Program

■ Omówienie wymagań normy ISO 45001 pod kątem
auditowania.
■ Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych.
■ Wytyczne dotyczące auditowania wg normy
ISO 19011:
● planowanie auditów wewnętrznych,
● przygotowanie do auditu,
● prowadzenie działań auditowych,
● dokumentowanie auditu,
● raportowanie z auditu,
● działania poauditowe.
■ Niezgodności:
● formułowanie,
● dokumentowanie,
● klasyfikacja.
■ Warsztaty i ćwiczenia w zakresie tworzenia listy pytań
auditowych, właściwego kwalifikowania spostrzeżeń
wg kryteriów auditu.

Warunki

Koszt szkolenia

1.220 PLN + VAT*

 

Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • wydanie certyfikatu TP PL,
  • obiady,
  • przerwy kawowe,
  • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219