Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

27.1.2015, Pszczyna

Klasyfikacja i oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP – warsztaty

Inf. ogólne

Uczestnicy szkolenia zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu kryteriów klasyfikacji i oznakowania mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Forma warsztatowa szkolenia umożliwi nabycie umiejętności w zastosowaniu tych wytycznych w praktyce.

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za spełnienie wymagań rozporządzenia CLP, pracowników działów ochrony środowiska i bhp wszystkich szczebli, a także osób zajmujących się klasyfikacją i oznakowaniem mieszanin chemicznych.

Program

Zawartość

 

  • Przypomnienie kryteriów klasyfikacji oraz oznakowania mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia i środowiska:
  • Ćwiczenia z zakresu stosowania w praktyce wytycznych dotyczących klasyfikacji i oznakowania mieszanin ze względu na zagrożenia dla zdrowia i środowiska:

- załącznik VI do rozporządzenia CLP,

- wartości graniczne,

- specyficzne stężenia graniczne,

- ogólne stężenia graniczne,

- współczynnik M,

- badania,

- obliczanie szacunkowej toksyczności ostrej dla mieszaniny,

- piktogramy,

- identyfikator produktu,

- wymiary i wygląd etykiety,

- informacje uzupełniające,

- zwroty H,

- zwroty P.

 

  • Podsumowanie warsztatów i dyskusja.

 

Wymagania wobec uczestników

Uczestnik szkolenia powinien posiadać kalkulator, celem sprawniejszego przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych.

 

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Warunki

Koszt szkolenia

450 PLN + VAT/os.

 

Cena zawiera:

•    materiały szkoleniowe,
•    wydanie certyfikatu,
•    obiad i przerwę kawową,
•    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.


Faktura za udział w szkoleniu zostanie wystawiona po realizacji szkolenia z terminem płatności 14 dni.

 

W przypadku innych ustaleń prosimy o kontakt z Działem Szkoleń.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu. 

 

Dział Szkoleń