Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

26.10.2015 - 28.10.2015, Krynica-Zdrój

Kompendium wiedzy z ochrony środowiska

Ochrona środowiska

Inf. ogólne

Podczas szkolenia w sposób czytelny i przystępny przedstawia cały szereg wymagań i obowiązków ciążących na przedsiębiorcy z tytułu korzystania ze środowiska.

 

DZIEŃ I

Zmiany w Prawie ochrony środowiska po implementacji Dyrektywy IED
(pozwolenia zintegrowane, standardy emisyjne, a konkluzje BAT, nowe wymagania dot. prowadzenie pomiarów emisji do powietrza, nowe regulacje dotyczące ochrony powierzchni ziemi, w tym raporty początkowe, zanieczyszczenia historyczne, szkody w środowisku)
Trener: Grzegorz Majek

 

DZIEŃ II

Pozwolenia wodnoprawne po nowelizacji ustawy Prawo wodne – praktyczne podejście

Trener: Elżbieta Łojan-Tomal

 

DZIEŃ III

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie w świetle obowiązujących przepisów prawa

Trener: Jakub Nowak

Program

DZIEŃ I

Zmiany w Prawie ochrony środowiska po implementacji Dyrektywy IED (pozwolenia zintegrowane, standardy emisyjne, a konkluzje BAT, nowe wymagania dot. prowadzenie pomiarów emisji do powietrza, nowe regulacje dotyczące ochrony powierzchni ziemi, w tym raporty początkowe, zanieczyszczenia historyczne, szkody w środowisku)


Program szkolenia:

1.    Omówienie najistotniejszych nowości w Prawie ochrony środowiska wynikających z implementacji Dyrektywy IED.
2.    Omówienie nowych zasad wydawania pozwoleń zintegrowanych i przeprowadzania ich analiz.
3.    Rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych i rozporządzenie dot. obowiązków pomiarowych.
4.    Wymagania wynikające z dokumentów referencyjnych dot. BAT w kontekście wydawania pozwoleń zintegrowanych. Konkluzje BAT, a pozwolenie zintegrowane.
5.    Regulacje dotyczące ochrony powierzchni ziemi, w tym obowiązek sporządzenia raportów początkowych.

 

DZIEŃ II

Pozwolenia wodnoprawne po nowelizacji ustawy Prawo wodne – praktyczne podejście


Program szkolenia:

1.    Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. w Dz. U. z 2015 r., poz.469):

 • Podstawowe pojęcia ustawy.
 • Prawo własności wód i podstawowe obowiązki właścicieli wody oraz właścicieli innych nieruchomości.
 • Szczególne i zwykłe korzystanie z wód i związane z tym obowiązki.
 • Cele środowiskowe i zasady ochrony wód.
 • Budownictwo wodne.
 • Obszary szczególnego zagrożenia powodzią.
 • Drogi rowerowe oraz szlaki turystyczne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na wałach przeciwpowodziowych.
 • Strefy ochronne ujęć wód podziemnych.
 • Pozwolenia wodnoprawne.
 • Odpowiedzialność za szkody będące następstwem pozwolenia wodnoprawnego oraz za szkody, o których mowa w ustawie.

2.    Pozwolenia zintegrowane w kontekście gospodarki wodno-ściekowej; istotne zmiany wynikające ze znowelizowanej ustawy POŚ, w tym konieczność uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla oczyszczalni ścieków, jako odrębnej instalacji IPPC.
3.    Omówienie niektórych aktów prawnych związanych z gospodarką wodno-ściekową.
4.    Warsztaty:

 • Wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych/ operaty wodnoprawne.
 • Przygotowanie dokumentacji do wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych.

5.    Dyskusja, konsultacje.

DZIEŃ III

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie w świetle obowiązujących przepisów prawa

Program szkolenia:

1.    Przegląd obowiązujących ustaw w zakresie gospodarki odpadami.
2.    Zakres obowiązywania ustawy o odpadach, wyłączenia.
3.    Najważniejsze definicje i ich stosowanie w praktyce.
4.    Produkt uboczny.
5.    Utrata statusu odpadów.
6.    Klasyfikowanie odpadów (zasady klasyfikowania odpadów wprowadzone przez nowy katalog odpadów).
7.    Hierarchia sposobów postępowania z odpadami.
8.    Zasada bliskości.
9.    Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów.
10.    Pozwolenia na wytwarzanie odpadów (z uwzględnieniem przygotowywania wniosków).
11.    Zezwolenia na zbieranie i zezwolenia na przetwarzanie odpadów  (z uwzględnieniem przygotowywania wniosków).
12.    Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa ( w tym nowe druki ewidencji odpadów).
13.    Sprawozdawczość odpadowa.
14.    Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
15.    Przepisy karne i kary pieniężne.
16.    Konsultacje indywidualne.

Warunki

Koszt szkolenia:

3 dni - 1690,00 PLN + VAT/os.

1 dzień - 750,00 PLN+ VAT/os.
 
Cena zawiera:

materiały szkoleniowe,wydanie certyfikatu,pobyt w czterogwiazdkowym Hotelu: 2 noclegi, 2 posiłki (śniadanie, obiad, kolacja), uroczystą integracyjną kolację, przerwy kawowe,komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 05 1030 1508 0000 0008 1637 7005 z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

W przypadku innych ustaleń prosimy o kontakt z Działem Szkoleń.

Hotel

Lokalizacja:

Hotel Pegaz**** w Krynicy-Zdroju
ul. Czarny Potok 28
33-380 Krynica-Zdrój

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń

+48 32 32 63 008

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.