Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

9.10.2017 - 11.10.2017, Szczyrk

Kompendium wiedzy z ochrony środowiska

Inf. ogólne

Grupa docelowa

 Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za działy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach.

Program

Zawartość:

  Dzień I – Prawo ochrony środowiska oraz ochrona powietrza.

 

 • Zmiany w Prawie ochrony środowiska.
 • Rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
 • Omówienie zasad wydawania pozwoleń zintegrowanych i przeprowadzania ich analiz.
 • Rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych i rozporządzenie dotyczące obowiązków pomiarowych.
 • Nowe spojrzenie na wymagania wynikające z dokumentów referencyjnych dotyczące BAT w kontekście wydawania pozwoleń zintegrowanych.
 • Omówienie zasad stosowania warunkowego odstępstwa od wymagań wynikających z tzw. Konkluzji BAT.
 • Regulacje dotyczące ochrony powierzchni ziemi, w tym obowiązek sporządzenia raportów początkowych.
 • Podsumowanie, konsultacje indywidualne, omówienie zadanych pytań dotyczących konkretnych przypadków, itp.

  Dzień II - Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – aktualne przepisy prawne oraz planowane zmiany.
 • Przegląd ustaw dotyczących gospodarki odpadami (z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikających z tych ustaw).
 • Definicje.
 • Załączniki do nowej ustawy o odpadach - rodzaje procesów odzysku (R) i unieszkodliwiania (D).
 • Zasady klasyfikowania odpadów, katalog odpadów.
 • Produkt uboczny.
 • Utrata statusu odpadów.
 • Hierarchia sposobów postępowania z odpadami i zasada bliskości.
 • Magazynowanie odpadów.
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Transport, zbieranie, magazynowanie odpadów - wymagane decyzje.
 • Przetwarzanie odpadów (odzysk, unieszkodliwianie) w instalacjach, urządzeniach i poza nimi - wymagane decyzje.
 • Nowe przepisy dotyczące przekazywania osobom fizycznym odpadów wytworzonych przez przedsiębiorców oraz możliwości wykorzystywania tych odpadów przez te osoby.
 • Przenoszenie odpowiedzialności za odpady.
 • Rejestr podmiotów wprowadzających: produkty, produkty w opakowaniach oraz podmiotów gospodarujących odpadami.
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 • Okres przejściowy - przepisy wykonawcze do ustawy o odpadach, pozwolenia i zezwolenia oraz wpisy do rejestrów.
 • Przepisy karne i kary pieniężne.
 • Ewidencja i sprawozdawczość.

  Dzień III - Obowiązujące regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami
  i odpadami opakowaniowymi. Ustawa o bateriach i akumulatorach.
 1. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
 • rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku,
 • obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach,
 • obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach.
 • obowiązki sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach,
 • obowiązki organów administracji oraz administracyjne kary pieniężne w przypadku nieprzestrzegania przepisów ustawy,
 • zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach. Porozumienia w gospodarce opakowaniami,
 • zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach,
 • rejestr przedsiębiorców podlegających ustawie,
 • zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek,
 • poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
 • nadwyżki odzysku i recyklingu w 2014 roku - ostatni rok obowiązywania,
 • zasady dokumentowania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz nowe wzory dokumentów,
 • kampanie edukacyjne dla wprowadzających produkty w opakowaniach,
 • nowy wzór sprawozdania dla opłaty produktowej i OPAK 1,2,3, za lata 2015-2016,
 • przykładowe wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej,
 • przepisy ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • projektowane zmiany do ustawy w zakresie opakowań oraz gospodarki odpadami opakowaniowymi wynikające ze zmiany prawa UE.

   2. Obowiązujące przepisy w zakresie baterii i akumulatorów w tym m. in.:

 • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy,
 • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych,
 • metody naliczania opłaty depozytowej,
 • zasady współpracy z pośrednikiem w zakresie realizacji ustawowych obowiązków,
 • zwolnienie z opłaty produktowej – pomoc de minimis.

Warunki

Koszt szkolenia:

1790 PLN/os. + VAT

 

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • wydanie certyfikatu,
 • 2 noclegi w pokoju 1-osobowym, 3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, przerwy kawowe
 • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Szczyrk, 26-28.04.2017