Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

10.10.2014, Poznań

Obowiązki dalszych użytkowników w świetle rozporządzeń REACH i CLP

Inf. ogólne

Celem szkolenia jest omówienie szeregu istotnych zmian w obowiązkach użytkowników substancji w postaci własnej i mieszaninie, jakie wynikają z rozporządzeń REACH i CLP. Dostosowanie krajowych ustaw i rozporządzeń do wyżej wymienionych przepisów spowodowało powstanie nowych wymagań, dla których zostały określone ścisłe terminy oraz kary za brak zgodności w tym zakresie. 

 

Uczestnik szkolenia dowie się jaki jest katalog obowiązków użytkowników substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne,  na co należy zwrócić uwagę przy zakupie substancji/mieszaniny, jaka dokumentacja jest istotna dla użytkownika, jak skutecznie informować o zagrożeniach pracowników mających kontakt z substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi. 

Podczas tego szkolenia na te i wiele innych pytań dotyczących zmian w polskich przepisach prawnych oraz unijnych rozporządzeniach uzyskają Państwo odpowiedź.

 

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest pracowników odpowiedzialnych za spełnienie wymagań rozporządzenia REACH i CLP, pracownicy działów ochrony środowiska i BHP wszystkich szczebli.

Program

1. Rozporządzenie REACH
- karta charakterystyki
• Kiedy należy jej wymagać
• Jakie informacje powinna zawierać
• Jak sprawdzić, czy karta jest aktualna
• Wypełnianie sekcji 2 i 3 karty charakterystyki
• Powiązanie z etykietą produktu
• Żródła, które są wykorzystywane podczas tworzenia karty
• Kiedy wymagać scenariuszy


2. Rozporządzenie CLP
- oznakowanie produktów
• Informacje na etykiecie
• Piktogramy
• Jak sporządzać etykietę
• Opakowania
• Zgodność z kartą charakterystyki


3. Dyskusja i omówienie problemów

Warunki

CENA: 

450,00 PLN + VAT / os

 

Cena zawiera:

•    materiały szkoleniowe 

•    wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

•    obiad i przerwę kawową

•    komfortowa sala wykładowa z pełnym wyposażeniem multimedialnym

 

Faktura za udział w szkoleniu zostanie wystawiona po realizacji szkolenia z terminem płatności 14 dni.

W przypadku innych ustaleń prosimy o kontakt z Działem Szkoleń.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy