Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

15.2.2016 - 16.2.2016, Legnica

Obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska

Inf. ogólne

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za działy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach.

Program

Zawartość:

 

Dzień I:

Wprowadzenie:

 • pojęcia podstawowe i definicje,
 • najważniejsze akty wykonawcze i przepisy powiązane.

Wymagania prawne dla korzystających ze środowiska:

 • zgłoszenia, pozwolenia sektorowe i pozwolenia zintegrowane,
 • zasady formalne wypełniania wniosku o wydanie pozwolenia, zawartość pozwolenia oraz organy właściwe do wydania decyzji,
 • ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - podstawy.

Emisje do powietrza i pomiary:

 • standardy jakości powietrza,
 • standardy emisyjne z instalacji,
 • pomiary wielkości emisji - wymagania prawne.

Korzystanie z wód, emisje ścieków:

 • standardy jakości wód,
 • wprowadzanie ścieków – standardy,
 • pomiary wielkości emisji - wymagania prawne.

Wytwarzanie odpadów:

 • magazynowanie i zasady prawidłowej gospodarki odpadami,
 • dalsze postępowanie z odpadami – wymagania prawne.

  Dzień II:

Sprawozdawczość z tytułu korzystania ze środowiska:

 • opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – podstawy prawne, zasady naliczania i wnoszenia opłat,
 • KOBIZE – podstawy prawne, zasady wykonywania sprawozdań w bazie,
 • PRTR – podstawy prawne, zasady wykonywania sprawozdań w systemie,
 • ewidencja odpadów i sprawozdawczość,
 • obowiązki przedsiębiorstw dot. opakowań.

Sankcje karne, odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie ustawowych obowiązków w ochronie środowiska.

Warunki

Koszt szkolenia:

760 PLN/os. + VAT

 

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • wydanie certyfikatu,
 • obiad, przerwy kawowe,
 • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 32 63 008

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy