Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

25.2.2016, Legnica

Obowiązujące regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawa o bateriach i akumulatorach.

Inf. ogólne

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Program

Zawartość:

 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

  • rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku,
  • obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe),
  • obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
  • obowiązki sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach,
  • obowiązki organów administracji oraz administracyjne kary pieniężne,
  • zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach,
  • porozumienia w gospodarce opakowaniami,
  • zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach,
  • rejestr przedsiębiorców podlegających ustawie,
  • zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzony  na rynek,
  • zasady dokumentowania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz nowe wzory dokumentów,
  • przykłady wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej,
  • zmiany w zakresie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – stan prawny obowiązujący od roku 2014 (nowe produkty podlegające obowiązkowi ustawy: oleje, opony)

 • Nowe zmiany obowiązujące od stycznia 2015 roku w zakresie baterii i akmulatorów w tym mi.in.:

  • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy,
  • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych,
  • nowy sposób naliczania opłaty depozytowej,
  • nowe zasady współpracy z pośrednikiem w zakresie realizacji ustawowych obowiązków,
  • zwolnienie z opłaty produktowej – pomoc de minimis.

 • Projektowane zmiany w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym m.in.:

  • zmiany w zakresie definicji i grup sprzętu – nowy podział sprzętu,
  • nowe poziomy zbierania,
  • nowe obowiązki placówek handlowych.

 • Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Warunki

Koszt szkolenia:

560 PLN/os. + VAT

 

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • wydanie certyfikatu,
 • obiad, przerwy kawowe,
 • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 32 63 008

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy