Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

22.9.2015, Legnica

Ochrona środowiska przed hałasem w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych

Inf. ogólne

Szkolenie ma na celu przybliżenie praktycznych zagadnień odnośnie ochrony środowiska przed hałasem w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska.

 

Uczestnik szkolenia zdobędzie teoretyczną  wiedzę na temat zasad wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska, decyzji o pozwoleniu zintegrowanym jak również zasad naliczania kar za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska, określonych w decyzjach o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska, pozwoleniach zintegrowanych. Ponadto szkolenie przybliży temat programów ochrony środowiska przed hałasem – tworzenie map akustycznych, obszarów ograniczonego użytkowania, stref przemysłowych, obszarów cichych na terenie aglomeracji i na terenach niezurbanizowanych jak również role miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w relacji polityki ochrony przed hałasem. Dodatkowo uczestnik szkolenia zapozna się z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

 

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, specjalistów ds. ochrony środowiska  lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Program

 • Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem.
 • Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
 • Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska (pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska ).
 • Szczegółowe omówienie zasad wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska oraz decyzji o pozwoleniu zintegrowanym – uniwersalny przykład.
 • Kary za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska, określonych w decyzjach o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska, w pozwoleniach zintegrowanych oraz w pozwoleniach na emitowanie hałasu do środowiska.
 • Rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w realizacji polityki ochrony przed hałasem.
 • Mapy akustyczne i programy ochrony przed hałasem.
 • Obszary ograniczonego użytkowania.
 • Strefa przemysłowa.
 • Obszary ciche na terenie aglomeracji i na terenach niezurbanizowanych.
 • Oceny oddziaływania na środowisko – zakres analiz akustycznych w szczególności w odniesieniu do obiektów liniowych.

 

 

Wymagania wobec uczestników

Brak specyficznych wymagań.

 

Potwierdzenie kwalifikacji

Na zakończenie kursu uczestnik otrzymuje Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Warunki

Koszt szkolenia
560,00 PLN + VAT/os.
 
Cena zawiera:
•    materiały szkoleniowe,
•    wydanie certyfikatu,
•    obiad i przerwę kawową,
•    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  
Warunki płatności:
Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 05 1030 1508 0000 0008 1637 7005 z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.


W przypadku innych ustaleń prosimy o kontakt z Działem Szkoleń.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

 +48 32 32 63 008

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.