Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

8.9.2016 - 9.9.2016, Pszczyna

Pozwolenia wodnoprawne po nowelizacji ustawy Prawo wodne – praktyczne podejście

Inf. ogólne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami gospodarowania wodami (m. in.: ochroną wód, prawem własności wód, budownictwem wodnym, odszkodowaniami za szkody związane z gospodarką wodną, ze szczególnym uwzględnieniem pozwoleń wodnoprawnych), wynikających z Prawa wodnego (z uwzględnieniem nowelizacji Prawa wodnego z  30 maja  2014 r.) oraz ustaw powiązanych.


Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o zasadach wydawania pozwoleń wodnoprawnych i zaznajomią się z przepisami określającymi strony w postępowaniu wodnoprawnym. Zdobędą wiedzę jak stosować prawo wodne i inne powiązane z nim ustawy, regulujące zasady korzystania ze środowiska.

W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone warsztaty w zakresie sporządzania wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, wykonywania operatów wodnoprawnych oraz niezbędnych załączników w postępowaniach wodnoprawnych.

Program

Zawartość

  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. w Dz. U. z 2015 r., poz.469):

     - Podstawowe pojęcia ustawy.

     - Prawo własności wód i podstawowe obowiązki właścicieli wody oraz właścicieli innych nieruchomości. Szczególne i zwykłe korzystanie z wód i związane z tym obowiązki. Cele środowiskowe
i zasady ochrony wód.
     - Budownictwo wodne.
     - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią.
     - Drogi rowerowe oraz szlaki turystyczne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na wałach przeciwpowodziowych.
     - Strefy ochronne ujęcie wód podziemnych.
     - Pozwolenia wodnoprawne.
     - Odpowiedzialność za szkody będące następstwem pozwolenia wodnoprawnego oraz za szkody o których mowa w ustawie.

  • Pozwolenia zintegrowane w kontekście gospodarki wodno-ściekowej; istotne zmiany wynikające ze znowelizowanej ustawy POŚ, w tym konieczność uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla oczyszczalni ścieków jako odrębnej instalacji IPPC.
  • Omówienie niektórych aktów prawnych związanych z gospodarką wodno-ściekową.
  • Warsztaty:

     - Wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych/operaty wodnoprawne.
     - Przygotowanie dokumentacji do wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych.

  • Dyskusja, konsultacje.

Warunki

Koszt szkolenia

Cena regularna: 860,00 PLN + VAT/os.

 

Cena zawiera:

•    materiały szkoleniowe,

•    wydanie certyfikatu,

•    obiad i przerwę kawową,

•    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 32 63 008

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.