Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

22.1.2016, Legnica

Praktyczne warsztaty naliczania opłat za korzystanie ze środowiska według najnowszych przepisów prawa ochrony środowiska

Inf. ogólne

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za działy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach.

Program

Zawartość:

 • Wprowadzenie :

  • prawo ochrony środowiska w kontekście naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
  • zmiany w regulacjach prawnych.

 • Finansowo-prawne środki ochrony środowiska:

  • roczne opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • opłaty podwyższone, zwolnienia z opłat,
  • sankcje karne.

 • Zobowiązania opłatowe dla instytucji korzystających ze środowiska:

  • kto i w jakim zakresie podlega obowiązkom opłat za korzystanie ze środowiska,
  • za co powinno naliczać się opłatę za korzystanie ze środowiska,
  • w jakim terminie i gdzie należy przesłać sprawozdania dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska,
  • kiedy nie uiszcza się opłat za korzystanie ze środowiska.

 • Ewidencja opłatowa:

  • dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków,
  • dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji opłat za składowanie odpadów,
  • wykazy stawek opłatowych, wysokość opłat oraz zasady prawidłowego sporządzania ewidencji.

 • Obliczanie ładunków zanieczyszczeń oraz należnych opłat:

  • metodyka obliczania opłat za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
  • metodyka obliczania opłat za pobór wód,
  • metodyka obliczania opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • metodyka obliczania opłat za składowanie odpadów.

 • Obliczanie ładunków zanieczyszczeń oraz należnych opłat na podanych przykładach – ćwiczenia praktyczne

 

Wymagania wobec uczestników

Uczestnik szkolenia powinien posiadać kalkulator, celem sprawniejszego przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych.

Warunki

Koszt szkolenia:

450 PLN/os. + VAT

 

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • wydanie certyfikatu,
 • obiad, przerwy kawowe,
 • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 32 63 008

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy