Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

22.10.2018 - 23.10.2018, Pszczyna

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 14001

Inf. ogólne

Norma ISO 14001:2015 definiuje wymagania dotyczące
ochrony środowiska jako elementu efektywnego systemu
zarządzania w organizacjach. W oparciu o analizę
ryzyk i szans organizacje mogą znacznie ograniczyć
lub wyeliminować koszty środowiskowe związane
z prowadzoną działalnością i realizowanymi procesami,
aspektami środowiskowymi lub potencjalnymi awariami
środowiskowymi.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami
nowego standardu ISO 14001:2015, jak również
nabędą praktycznych umiejętności związanych z identyfikacją
kontekstu organizacji oraz analizą ryzyk i szans.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych
pozyskaniem wiedzy związanej z interpretacją wymagań
normy ISO 14001, zarówno rozpoczynających prace nad
wdrażaniem wymagań, jak i reprezentujących organizacje,
w których ten system zarządzania już funkcjonuje.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Właściwa interpretacja wymagań normy
ISO 14001:2015 w odniesieniu do własnej
organizacji.
■■ Zrozumienie zasad funkcjonowania systemu
zarządzania środowiskowego.
■■ Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek
dotyczących wdrażania wymagań.

 

LITERATURA

■■ ISO 14001
■■ ISO 9001

Program

■■ Model systemu zarządzania środowiskowego
wg normy ISO 14001.
■■ Wymagania normy ISO 14001 – interpretacja
i przedstawienie pod kątem rozwiązań praktycznych.
■■ Warsztaty w zakresie identyfikacji kontekstu
organizacji oraz analizy ryzyk i szans.

Warunki

Koszt szkolenia

1.150 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219