Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

18.10.2018 - 19.10.2018, Pszczyna

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 45001

Inf. ogólne

Norma ISO 45001, definiująca wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, to pierwsza międzynarodowa norma, zastępująca dotychczasowo obowiązujące normy krajowe (m.in. PN-N-18001 czy OHSAS 18001). Norma ta dedykowana jest organizacjom, pragnącym minimalizować ryzyko zawodowe, jak również ryzyko biznesowe w kontekście spełniania wymagań dotyczących bhp. Podstawowym założeniem związanym z wdrożeniem i utrzymywaniem wymagań tej normy jest zapobieganie wypadkom śmiertelnym,
czy też unikanie obrażeń związanych z wykonywaniem pracy, prowadzących do pogorszenia się stanu zdrowia, ograniczenie ryzyk biznesowych, ale również poprawa warunków pracy.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z interpretacją wymagań nowej normy ISO 45001, zarówno rozpoczynających prace nad wdrażaniem wymagań, jak i reprezentujących organizacje, w których system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy już funkcjonuje. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób, które pragną zapoznać się z całością wymagań normy i dla których jest on nowością, jak i dla osób, chcących zaktualizować swoją wiedzę o nowe wymagania poprzez ukazanie różnic pomiędzy dotychczasowo obowiązującymi normami krajowymi a nową normą międzynarodową.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 Właściwa interpretacja wymagań normy ISO 45001 w odniesieniu do własnej organizacji.
 Zrozumienie zasad funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek dotyczących wdrażania wymagań.
 Zapoznanie się z metodami oceny i ograniczania ryzyka zawodowego.

Program

 Główne założenia i koncepcja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001.
 Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001.
 Podstawowe definicje.
 Wymagania normy ISO 45001.
 Zasady certyfikacji systemu.
 Test.

Warunki

Koszt szkolenia

1.150 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.