Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

17.1.2019, Pszczyna

Rozwój kultury bezpieczeństwa w firmie

Inf. ogólne

Szkolenie ma na celu uświadomienie uczestnikom
jaką rolę odgrywa pracownik w budowaniu kultury
bezpieczeństwa w organizacji. Zależność pomiędzy
poziomem bezpieczeństwa a rozwojem biznesu
zostanie omówiona w kontekście komunikacji
i odpowiedzialności pracowników poszczególnych
szczebli. Uczestnicy zostaną zapoznani z narzędziem
obserwacji zachowań służącym m. in. do oceny
niebezpiecznych warunków pracy.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu
zarządzającego i kierującego pracownikami, jak również
do samych pracowników w zakładach, gdzie system
obserwacji zachowań nie został wdrożony.

Program

■ Co to jest świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy
i jak ją tworzyć.
■ Zakres odpowiedzialności osób kierujących
pracownikami i sankcje prawne, w tym karne,
za naruszenie przepisów bhp.
■ Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
■ Rola komunikacji grupowej i indywidualnej
w obszarze bhp.
■ Bezpieczeństwo i biznes.
■ Bezpieczeństwo behawioralne BBS – podstawowe
informacje (zakres, dobre praktyki, zalety, korzyści).
■ Zmiana myślenia, budowanie świadomości.
■ Rola pracowników i kadry kierowniczej w budowaniu
świadomości i kultury bezpieczeństwa pracy.
■ Zachowania pracowników i kadry kierowniczej,
a zdarzenia wypadkowe.
■ Obserwacje zachowań – sposób do poprawy
zachowań pracowników i budowanie kultury
bezpieczeństwa pracy. Ćwiczenia – ocena
niebezpiecznych warunków pracy.

Warunki

Koszt szkolenia

650 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP PL
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219