Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

3.4.2015, Pszczyna

Świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy

Inf. ogólne

Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie jest wyrazem tego, jaki jest stosunek pracowników do ryzyka, zagrożeń i bezpieczeństwa. Poziom kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie łączy się z większą troską pracowników o własne zdrowie i bezpieczeństwo, a co za tym idzie mniejszą liczbą wypadków. Minimalizacja kosztów związanych z ewentualnymi wypadkami przy pracy jest tutaj całkiem oczywista. Mając świadomość kultury bezpieczeństwa pracownicy angażują się w budowanie bezpiecznego miejsca pracy, gdyż jest dla nich zrozumiałe, że przekłada się to na sprawniejsze funkcjonowanie firmy oraz ich własne zdrowie i życie.

 

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród kadry zarządzającej i pracowników oraz zmiana ich postawy (myślenia), która przyczyni się do budowania kultury bezpieczeństwa w firmie. Każdą z tych osób powinno charakteryzować poczucie osobistej odpowiedzialności za sprawy bezpieczeństwa, przejawiające się w codziennej pracy.

 

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu zarządzającego i kierującego pracownikami jak również dla samych pracowników.

Program

Zawartość:

 • Co to jest świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy i jak ją tworzyć.
 • Zakres odpowiedzialności osób kierujących pracownikami i sankcje prawne, w tym karne za naruszenie przepisów bhp: odpowiedzialność administracyjna, karna i służbowa oraz przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 • Rola komunikacji grupowej i indywidualnej w obszarze bhp.
 • BBS – podstawowe informacje (zakres, dobre praktyki, zalety, korzyści).
 • Zmiana myślenia, budowanie świadomości.
 • Bezpieczeństwo i biznes.
 • Rola pracowników i kadry kierowniczej w budowaniu świadomości i kultury bezpieczeństwa pracy.
 • Zachowania pracowników i kadry kierowniczej, a zdarzenia wypadkowe.
 • Sposób poprawy zachowań pracowników i budowanie kultury bezpieczeństwa pracy.
 • Ocena niebezpiecznych warunków pracy.
 • Zasady prowadzenia BBS, metodologia.
 • Identyfikacja niebezpiecznych zachowań i prowadzenia dialogu z pracownikiem.
 • Wdrożenie programu obserwacji zachowań  w firmie – przykłady jak robią to inni.

 

Wymagania wobec uczestników

Brak specyficznych wymagań.

 

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Warunki

Koszt szkolenia

390,00 PLN + VAT/os.
 
Cena zawiera:

•    materiały szkoleniowe,
•    wydanie certyfikatu,
•    obiad i przerwę kawową,

•    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

 

Faktura za udział w szkoleniu zostanie wystawiona po realizacji szkolenia z terminem płatności 14 dni.


W przypadku innych ustaleń prosimy o kontakt z Działem Szkoleń.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

 +48 32 32 63 008

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy