Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

6.11.2017, Pszczyna

Szkolenie bhp jako forma komunikacji z pracownikami

Inf. ogólne

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcje i zadania służby bhp, osób kierujących pracownikami oraz innych osób prowadzących instruktaże stanowiskowe, a także wszystkich zainteresowanych, którzy prowadzą kursy oraz szkolenia bhp.

Program

Zawartość:

 1. Co to jest komunikacja i jaką pełni rolę.
 2. Etapy przygotowania szkolenia bhp i jego przeprowadzenie:
 • analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych,
 • projektowanie szkolenia,
 • rola komunikacji w trakcie szkolenia.

  3. Jak mówić, żeby słuchacze słuchali:

 • komunikacja jedno- i dwustronna,
 • "koło komunikacji" - czyli co tworzy przekaz,
 • komunikacja niewerbalna:

    - co składa się na "mowę ciała",

    - jak wykorzystać elementy mowy ciała dla zachowania spójności komunikatu.

 • komunikacja werbalna,
 • aktywne słuchanie,
 • technika zadawania pytań - precyzowanie przekazu,
 • parafraza i klaryfikacja - sprawdzanie poziomu zrozumienia i efektywne kierowanie rozmową.
 • ćwiczenia praktyczne wzmacniające umiejętności komunikacyjne w odniesieniu do re4ali.ów uczestników szkolenia.

  4. Czynniki mające wpływ na pozytywny efekt szkolenia:

 • różnorodność komunikacji w procesie nauczania dorosłych - cykla Kolba,
 • budowanie autorytetu prowadzącego - efekt pierwszego wrażenia,
 • emocja jako komunikat,
 • rola emocji w rozumieniu siebie i innych,
 • wpływ emocji na komunikację interpersonalną,
 • asertywna komunikacja,
 • słowa wspierające porozumiewanie się z innymi,
 • słowa osłabiające komunikację,
 • asertywność " aktywna": wyrażanie siebie i swoich przekonań,
 • wyrażanie własnych opinii i przekonań,
 • zasady udzielania konstruktywnej krytyki i przyjmowanie krytyki od innych.

  5. Zasady dobrego komunikowania się:

 • konstruktywna informacja zwrotna,
 • jak motywująco pochwalić,
 • otwartość komunikacyjna - Okna Johari,
 • dawanie i poszukiwanie informacji zwrotnej w budowaniu otwartości i zaufania w trakcie szkolenia bhp.

  6. Główne przyczyny zaburzeń komunikacji na szkoleniu bhp:

 • rodzaje barier,
 • wartościowanie,
 • kontrolowanie,
 • maskowanie, obojętność,
 • wywyższanie, kategoryczność,
 • sposoby przezwyciężania/unikania barier komunikacyjnych.

  7. Style komunikacji:

 • typy osobowości i style komunikacji,
 • autodiagnoza swojego stylu,
 • symptomy poszczególnych stylów komunikacyjnych.

Warunki

Koszt szkolenia:

590 PLN/os. + VAT

 

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • wydanie certyfikatu ,
 • obiady, przerwy kawowe,
 • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Poznań, 16.01.2017

Pszczyna, 20.03.2017

Legnica, 23.06.2017