Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

4.12.2017 - 5.12.2017, Lublin

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (szkolenie stacjonarne)

Inf. ogólne

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

 

Szkolenie dostępne jest również w wersji e-learningowej.

Program

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

— obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
— ochrony pracy kobiet i młodocianych,
— profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
— szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
— organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

  2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
  3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
  4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka: omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.
  5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
  6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
  8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Warunki

Koszt szkolenia:

220 PLN/os.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

 

Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • wydanie certyfikatu ,
  • przerwy kawowe,
  • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Poznań, 26-27.01.2017

Warszawa, 06-07.03.2017

Legnica, 24-25.04.2017

Pszczyna, 11-12.05.2017

Lublin, 01-02.06.2017

Pszczyna, 24-25.07.2017

Legnica, 24-25.08.2017

Poznań, 07-08.09.2017

Warszawa, 09-10.10.2017