Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

21.9.2017 - 22.9.2017, Legnica

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Inf. ogólne

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

 

Szkolenie dostępne jest również w wersji e-learningowej.

Program

Zawartość:

  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: 

— praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
— odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
— wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
— wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
— systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
— nadzoru i kontroli warunków pracy,

  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.


  2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
  3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).
  4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).
  5. Uwzględnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu stanowiska pracy.
  6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Warunki

Koszt szkolenia:

220 PLN/os.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

 

Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • wydanie certyfikatu ,
  • przerwy kawowe,
  • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Lublin, 16-17.01.2017

Poznań, 20-21.02.2017

Pszczyna, 20-21.03.2017

Warszawa, 06-07.04.2017

Legnica, 22-23.06.2017

Lublin, 10-11.07.2017

Pszczyna, 03-04.08.2017

Warszawa, 20-21.11.2017

Poznań, 04-05.12.2017