Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

8.9.2017, Legnica

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przy pracach szczególnie niebezpiecznych

Inf. ogólne

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Program

Zawartość:

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników — z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy. Zasady i metody likwidacji wpływu tych czynników na pracowników. Zagrożenia ogólnozakładowe:

  - zagrożenia czynnikami chemicznymi: NH3, H2S, CO2, substancje żrące,
  - zagrożenia czynnikami biologicznymi: legionella, WZW, tężec,
  - zagrożenia czynnikami fizycznymi: temperatura, ciśnienie, elementy ruchome.

 • Zagrożenia komunikacyjne powodowane przez zakładowe środki transportu na terenie zakładu i wydziałach produkcyjnych.
 • Prace szczególnie niebezpieczne. Obowiązujące na terenie zakładu zasady regulujące:

  - prace na wysokości,
  - prace w zbiornikach, kanałach i innych przestrzeniach zamkniętych,
  - przy urządzeniach energetycznych,
  - zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych.

 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane. Wypadki przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka. Zasady postępowania w razie zdarzeń wypadkowych i zagrożeń, w tym:

  - wypadek przy pracy,
  - zasady rejestracji: targów bezpieczeństwa, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, incydentów związanych z udzieleniem pierwszej pomocy,
  - zgłaszanie wypadków,
  - zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia, występujące w zakładzie podstawowe środki zapobiegawcze,
  - postępowanie powypadkowe.

 • Zasady udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń pożarem.

Warunki

Koszt szkolenia:

100 PLN/os.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

 

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • wydanie certyfikatu ,
 • przerwy kawowe,
 • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Warszawa, 09.01.2017

Legnica, 06.02.2017

Poznań, 06.03.2017

Pszczyna, 03.04.2017

Lublin, 15.05.2017

Poznań, 17.07.2017

Warszawa, 07.08.2017

Pszczyna, 12.10.2017

Lublin, 20.11.2017