Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

12.11.2018 - 13.11.2018, Bielany Wrocławskie

TPM – szkolenie ogólne NOWOŚĆ

Inf. ogólne

Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane
z rodzajami strat w urządzeniach i systemach produkcyjnych
oraz podkreślane jest znaczenie podejścia do roli
utrzymania ruchu w procesie produkcyjnym. Niezwykle
istotne dla uczestników szkolenia jest także dokonanie
analizy porównawczej strategii utrzymania ruchu, a konkretnie:
●● zorientowanej na sytuacje,
●● opartej na rutynowej obsłudze,
●● opartej na kompleksowym utrzymaniu ruchu (TPM).

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla operatorów, pracowników
utrzymania ruchu, technologów, inżynierów produkcji,
kierowników produkcji, liderów, managerów.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Zapoznanie się ze źródłami strat w urządzeniach
i systemach produkcyjnych.
■■ Zrozumienie roli utrzymania ruchu jako służby
serwisowej do utrzymania wymaganego poziomu
produkcji w zakładzie.
■■ Nabycie umiejętności dokonywania oceny różnych
strategii utrzymania ruchu i wybrania najbardziej
odpowiedniej dla maszyny w zakładzie.
■■ Umiejętność opisywania i zastosowania strategii
kompleksowego utrzymania ruchu (TPM).
■■ Umiejętność dokonania wyboru i gromadzenia
niezbędnych danych do rejestrowania procedur
i czynności związanych z utrzymaniem ruchu wg
strategii TPM.

 

 

Program

■■ Pojęcie wartości i marnotrawstwa.
■■ Całkowicie produkcyjne utrzymanie maszyn.
■■ 8 Filarów TPM:
●● ukierunkowane udoskonalenia,
●● autonomiczne utrzymanie,
●● specjalistyczne utrzymanie,
●● edukacja i szkolenia,
●● projektowanie nowych urządzeń,
●● utrzymanie jakości,
●● biuro TPM – TPM w biurach,
●● bezpieczeństwo i ochrona środowiska.
■■ Praca zespołowa.
■■ Tablica aktywności i O.E.E.
■■ Lekcja jednopunktowa.
■■ Autonomiczne utrzymanie maszyn:
●● krok 1: pierwsze czyszczenie i sprawdzanie,
●● krok 2: eliminowanie źródeł problemów,
●● krok 3: ustanowienie obowiązujących norm,
●● krok 4: generalny przegląd szkoleń i przegląd
procedur,
●● krok 5: postępuj zgodnie ze standardami,
●● krok 6: zorganizuj i zarządzaj miejscem pracy,
●● krok 7: ciągłe doskonalenie.
■■ Cele TPM:
●● zero wypadków,
●● zero (minimum) marnotrawstw (kosztów),
●● zero nieplanowanych postojów/strat postojowych,
●● zero braków,
●● wysokie morale.

Warunki

Koszt szkolenia

1.320 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP PL
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219