Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

14.11.2018 - 15.11.2018, Bielany Wrocławskie

VDA 2 – Zatwierdzanie jakości dostaw w ujęciu VDA

Inf. ogólne

Konieczność ciągłej redukcji kosztów przy zwiększającym
się ryzyku dostaw pod względem poziomu dojrzałości
i jakości wyrobów powoduje, że niezbędne jest
skuteczne współdziałanie przy zatwierdzaniu procesu
produkcyjnego i wyrobu. Piąte wydanie podręcznika
VDA 2 „Zapewnienie jakości dostaw. Zatwierdzenie procesu
produkcyjnego i wyrobu (PPF)” zostało zaktualizowane
poprzez całkowite zmodyfikowanie procedury PPF
w celu dostosowania jej do zmieniających się wymagań
branży motoryzacyjnej. Celem tego szkolenia jest przekazanie
uczestnikom wymagań, usystematyzowanie ich
wdrożenia do struktur operacyjnych organizacji i ujednolicenie
procesu dostarczania dowodów spełnienia wymagań
procedury PPF.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane do osób zaangażowanych w procesy
nowych uruchomień, które chcą podnieść swoje kompetencje
i kwalifikacje, a w szczególności do kierowników
działów jakości, inżynierów jakości, pracowników działów
zakupowych, inżynieryjnych, logistycznych, personelu
odpowiedzialnego za działania jakościowe związane
z niniejszym zakresem tematycznym.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Uzyskanie wiedzy dotyczącej działań
podejmowanych w zatwierdzaniu jakości dostaw.
■■ Zdobycie wiedzy pozwalającej na aktywne
uczestnictwo w procesie PPF.
■■ Poznanie elementów PPF w odniesieniu
do procedury PPF.
■■ Zapoznanie się z wymaganiami podręcznika
referencyjnego VDA 2 oraz możliwość wykorzystania
wiedzy w codziennych aktywnościach zawodowych
oraz w sytuacjach auditowych.

 

LITERATURA

■■ VDA 2

 

 

 

Program

■■ VDA tom 2 z opisem zmian w wydaniu 5.
■■ Wyjaśnienie niezbędnego zakresu regulacji
specyficznego dla organizacji.
■■ Przegląd podstaw prawnych.
■■ Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu
(PPF wg VDA): przedłożenie, elementy, statusy.
■■ Planowanie, proces zatwierdzenia, zastosowanie
w zatwierdzaniu zmian.

Warunki

Koszt szkolenia

1.750 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu VDA QMC
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219