Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

13.4.2017, Pszczyna

Zamachy terrorystyczne - organizacja bezpieczeństwa w miejscu pracy

Inf. ogólne

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest do wszystkich zainteresowanych osób, pracodawców, kadry managerskiej, osób zarządzających zasobami ludzkimi, pracowników działów zarządzania kryzysowego, pracowników służ bhp.

Program

Zawartość

  1. Pojęcie terroryzmu:

 • wstęp, definicje, regulacje prawne.

  2. Przyczyny zagrożenia terroryzmem:

 • polityczne - wynikające z sytuacji politycznej,
 • ideologiczne - wynikające z kreowania własnej "jedynej" ideologii i narzucanie jej innym,
 • ekonomiczne - wynikające z sytuacji ekonomicznej,
 • społeczne - wynikające ze statusu społecznego,
 • religijne - wynikające z wyznawanej religii, jej dominacji w świecie.

  3. Zapobieganie aktom terroru (monitorowanie organizacji terrorystycznych):

 • rozpoznanie co do ilości organizacji o charakterze terrorystycznym działających na określonym terenie,
 • rozpoznanie w zakresie składu osobowego organizacji o charakterze terrorystycznym (liderzy, sztab, kierownictwo itp..),
 • rozpoznanie w zakresie lokalizacji i obszaru działania organizacji o charakterze terrorystycznym,
 • rozpoznanie w zakresie finansowania organizacji o charakterze terrorystycznym.

   4. Organizacja zabezpieczeń przed atakami terrorystycznymi:

 • zdobywanie wyprzedzających informacji o możliwości wystąpienia zagrożenia zamachem terrorystycznym,
 • określenie i ustalenie uprawnień dla osób do przebywania na określonym obszarze lub terenie,
 • określenie i ustalenie uprawnień do wwożenia i wywożenia materiałów, urządzeń z określonego obszaru lub terenu,
 • określenie i zapewnienie adekwatnej ilości osób i sprzętu do realizacji zabezpieczenia,
 • określenie zasad współpracy i wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi zabezpieczenie,
 • określeni9e zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego przypisanych właściwej służbie lub podmiotowi uczestniczącemu w zabezpieczeniu.

  5. Współpraca instytucji w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu:

 • wymiana informacji o organizacjach terrorystycznych,
 • rola mass mediów: prasa telewizja, radio.

  6. Zachowanie ludzi w sytuacjach zagrożenia i zjawisko paniki.

Warunki

Koszt szkolenia:

690 PLN + VAT/os.

 

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • wydanie certyfikatu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym terminie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Katowice, 19.09.2017