Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

17.10.2017, Pszczyna

Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie

Inf. ogólne

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwie.

Program

Zawartość:

 • Przegląd ustaw dotyczących gospodarki odpadami (z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikających z tych ustaw).
 • Definicje.
 • Załączniki do nowej ustawy o odpadach - rodzaje procesów odzysku (R) i unieszkodliwiania (D).
 • Zasady klasyfikowania odpadów, katalog odpadów.
 • Produkt uboczny.
 • Utrata statusu odpadów.
 • Hierarchia sposobów postępowania z odpadami i zasada bliskości.
 • Magazynowanie odpadów.
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Transport, zbieranie, magazynowanie odpadów - wymagane decyzje.
 • Przetwarzanie odpadów (odzysk, unieszkodliwianie) w instalacjach, urządzeniach i poza nimi - wymagane decyzje.
 • Nowe przepisy dotyczące przekazywania osobom fizycznym odpadów wytworzonych przez przedsiębiorców oraz możliwości wykorzystywania tych odpadów przez te osoby.
 • Przenoszenie odpowiedzialności za odpady.
 • Rejestr podmiotów wprowadzających: produkty, produkty w opakowaniach oraz podmiotów gospodarujących odpadami.
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 • Okres przejściowy - przepisy wykonawcze do ustawy o odpadach, pozwolenia i zezwolenia oraz wpisy do rejestrów.
 • Przepisy karne i kary pieniężne.
 • Ewidencja i sprawozdawczość.

Warunki

Koszt szkolenia:

590 PLN/os. + VAT

 

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • wydanie certyfikatu,
 • obiad, przerwy kawowe,
 • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 220

Trener

Zapewniamy, że nasi szkoleniowcy i instruktorzy to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk w naszych szkoleniach.

Inne terminy

Legnica, 31.01.2017
Pszczyna, 16.02.2017