Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Bezpieczeństwo Newsletter 01/16

 

Odwiedź stoisko Team Prevent

Pod koniec kwietnia (26-28.04) w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa. Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy do odwiedzenia stoiska Team Prevent Poland (hala nr 3, stoisko nr 37). Dla naszych gości oferujemy bezpłatne karty wstępu.

 

Podczas Targów SAWO 2016 przygotowaliśmy specjalne aktywności i pokazy:

 • kombinezon geriatryczny – przekonaj się na własnej skórze z jakimi ograniczeniami zmagają się osoby w podeszłym wieku,
 • pokaz pierwszej pomocy – naucz się podstawowych umiejętności ratowania życia,
 • wystawa dietetyczna – uświadom sobie ile cukru znajduje się w podstawowych produktach spożywczych.


Ponadto na naszym stoisku przez cały okres Targów dostępni będą dla Państwa specjaliści z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, zarządzania zdrowiem oraz medycyny pracy. 
 

 

Zmiany w przepisach

W 2016 roku wchodzi w życie wiele znaczących zmian w Kodeksie pracy. Do najważniejszych z nich należą: ograniczenie w zawieraniu umów terminowych, zmiana minimalnego wynagrodzenia i zmiany w uprawnieniach rodzicielskich.

 

 • Zawieranie umów o pracę na czas określony

Zmiana w Kodeksie pracy ogranicza okres zatrudnienia na umowę na czas określony do 33 miesięcy oraz określa maksymalnie 3-miesięczny okres umowy na okres próbny – w sumie 36 miesięcy.


Nadal ograniczona ma być liczba umów terminowych z jednym pracodawcą – nie może być ich więcej niż trzy. Czwarta umowa ma być umową na czas nieokreślony.

 

 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz 1385) pensja ta wynosi 1850 zł, czyli jest wyższa o 100 zł niż w roku poprzednim.

 

 • Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

Od stycznia 2016 r. pojawiły się świadczenie rodzicielskie, które będą mogły otrzymać osoby nieposiadające prawa do zasiłku macierzyńskiego, niezależnie od dochodu.

 

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy takie świadczenie otrzymają również bezrobotni, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

Świadczenie to wynosić będzie 1 tys. zł miesięcznie i będzie można pobierać  je przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni. Terminy będą liczone od dnia porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie.

 

Kombinezon geriatryczny

Jak pokazują statystyki, osób starszych na rynku pracy wciąż przybywa. Obecnie już co piąty Polak (ponad 7,5 mln osób) ma 60 lub więcej lat i grupa ta będzie coraz liczniejsza. Znajomość zachodzących w tym wieku zmian, w zakresie sprawności fizycznej i intelektualnej, pozwoli lepiej zrozumieć ograniczenia z jakimi borykają się na co dzień osoby w podeszłym wieku.

 

Tempo starzenia jest kwestią bardzo indywidualną. Nie mniej dla większości osób okres ten oznacza spadek aktywności w różnych obszarach funkcjonowania. Obniża się odporność, a zwiększa podatność na zachorowania i urazy. Pogorszeniu ulega stan układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego, dochodzi do osłabienia kości i ograniczenia wydolności fizycznej, przez co szybciej ulega się zmęczeniu.

 

Pogorszenie funkcjonowania narządów zmysłów dodatkowo nasila subiektywne uczucie mniejszej sprawności, przez co osoby te są bardziej drażliwe. Często pojawiają się stany lękowe, poczucie odrzucenia oraz świadomość pogarszającego się zdrowia.


Zmiany, jakie zachodzą w okresie po 60 roku życia, nie pozostają bez wpływu na pracę zawodową. Poznanie tych ograniczeń przy pomocy kombinezonu geriatrycznego umożliwi efektywniejsze wykorzystanie przez pracodawców potencjału starszych wiekiem pracowników, ich wieloletniego doświadczenia i zdobytej przez ten czas wiedzy.


Dodatkowo dzięki poznaniu zmian zachodzących w tym wieku, możliwe jest dobranie obowiązków, które będą wykorzystywały doświadczenie pracowników, a zarazem uwzględniały ich ograniczenia, co znacznie pomoże z kolei w akceptacji oraz wzajemnej współpracy.

 

 

 

Zmiany w sprawozdawczości oraz obowiązkach dot. czynników chłodniczych

Obowiązki z zakresu ochrony środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy. Problem stanowi mnogość aktów prawnych, ich ciągłe aktualizacje, a także częsty brak jednoznacznej interpretacji.

 

W ostatnim czasie weszły w życie przepisy, które wprowadziły istotne zmiany w dwóch obszarach:

 • Nowe wzory rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016. Sprawozdanie dotyczące roku 2015 należy składać już na nowym wzorze do dnia 15 marca 2016 r.
 • Nowe obowiązki dot. czynników chłodniczych (substancji kontrolowanych  i f-gazów).

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych operator urządzeń (właściciel) ma obowiązek rejestracji i założenia Karty Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej dla urządzeń zawierających 3 kg i więcej czynników chłodniczych.


W związku z tym należy dokonać:


Krok 1: Rejestracji w bazie CRO
Rejestracji dokonuje administrator konta operatora pod następującym linkiem: www.cro.ichp.pl.


Krok 2: Dodanie użytkownika konta
Administrator konta nadaje uprawnienia użytkownikom konta (pracownicy operatora), którzy zakładają Karty Urządzeń. Użytkownicy konta otrzymują login i hasło do rejestru.


Krok 3: Założenie karty urządzenia w rejestrze CRO

 

Użytkownik konta ma obowiązek założenia kart w terminie:
•    do 10 dni od dostarczenia lub zakończenia instalowania dla urządzeń nowych,
•    do dnia 14 marca 2016 roku dla urządzeń istniejących.

 

Ustawa przewiduje administracyjne kary pieniężne za nie spełnienie obowiązków w wysokości od 600 do 3000 zł.

 

 

 

 

Tydzień dla serca

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, każdego roku na choroby serca umiera 4,3 miliony osób na całym świecie, a aż 2 miliony spośród tych osób to mieszkańcy Europy.


Każdego roku w dniach od 17 do 24 kwietnia obchodzony jest Tydzień dla serca. Celem akcji jest rozpowszechnianie wiedzy o chorobach serca, profilaktyce i sposobach zapobiegania, a także czynnikach ryzyka.

 

W ramach tego tygodnia rusza wiele programów edukacyjnych, inicjowanych przez różne instytucje, placówki medyczne, fundacje i stowarzyszenia. Działania te są bardzo ważne w naszym kraju, gdzie 46% wszystkich zgonów spowodowanych jest chorobami układu krążenia i są główną przyczyną hospitalizacji. Niestety kardiolodzy są zgodni, że postęp w zakresie medycyny nie wygra z epidemią chorób cywilizacyjnych. Jedynym ratunkiem jest ruch, zdrowe odżywianie i optymizm.


Do czynników ryzyka zwiększających możliwość wystąpienia chorób serca zalicza się przede wszystkim: cukrzycę, wysoki poziom cholesterolu, niską aktywność fizyczną, palenie papierosów i picie alkoholu, otyłość, nadciśnienie tętnicze, stres oraz obciążenia rodzinne. W Polsce aż 33% kobiet i 42% mężczyzn leczy się na nadciśnienie tętnicze, a 22% kobiet i 38% mężczyzn jest otyłych.


Wszystkie te statystyki są bardzo alarmujące, więc już dzisiaj powinniśmy rozpocząć prewencję chorób sercowo-naczyniowych. Na wiele czynników zwiększających ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia mamy wpływ i możemy je sami wyeliminować. Jak zawsze – najważniejsza jest profilaktyka. Przynajmniej raz w roku badaj poziom cholesterolu całkowitego, poziom cukru we krwi, a także stężenie trójglicerydów we krwi. Natomiast ciśnienie mierz nie rzadziej, niż 2 razy w roku.


Wiosna to bardzo dobry czas na zmianę diety, wprowadzenie aktywności fizycznej oraz badania profilaktyczne, do których zachęcamy.

 

 

 

 

Ochrona pracy kobiet

Ochrona pracy kobiet jest szczególnie widoczna w Kodeksie pracy, którego przepisy zakazują zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz tych prac znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

 

Ze względu na różnice zarówno w psychice jak i budowie anatomicznej obu płci, a co za tym idzie sposobem wykonywania pracy zaobserwowano, że kobiety częściej niż mężczyźni ulegają pewnym chorobom zawodowym. Do grupy tych chorób można zaliczyć m. in.: przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego, w tym zespół cieśni nadgarstka, jak i zespół rowka nerwu łokciowego.


Powyższe przesłanki znalazły swoje odzwierciedlenie w przepisach prawnych, a co za tym idzie, określeniu parametrów charakteryzujących stanowiska pracy kobiet. Szczegółowy wykaz prac wzbronionych kobietom uwzględnia:

 • prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała,
 • prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym,
 • prace w hałasie i drganiach,
 • prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych,
 • prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości,
 • prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,
 • prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
 • prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,
 • prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

 

Szczególnej ochronie podlegają również kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia. Najważniejsze regulacje w tym zakresie zawiera dział ósmy Kodeksu pracy.

 

 

 

Informacje, przegląd szkoleń, porady ekspertów

Dowiedz się więcej o naszych aktualnie prowadzonych szkoleniach lub zamów bezpłatny materiał informacyjny.


Nie wahaj się i nawiąż kontakt z nami. Pozyskaj profesjonalną poradę od naszych wysoko kwalifikowanych ekspertów.

 

 

Odwiedź nasz profil

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnego profilu Team Prevent Poland Sp. z o.o., na którym ukazują się bieżące informacje o najbliższych szkoleniach, promocjach, organizowanych eventach, a także liczne galerie zdjęć.

 

    Odwiedź nasz profil