Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Bezpieczeństwo Newsletter 01/17

 

Otwarty Dzień Zdrowia i Pierwszej Pomocy w Legnicy

Już na początku kwietnia (06.04.2017 r.) zapraszamy na Otwarty Dzień Zdrowia i Pierwszej Pomocy, który odbędzie się w Legnicy. Podczas Dnia Otwartego zaplanowaliśmy nie tylko badania i aktywności prozdrowotne, ale także tematyczne prelekcje w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. 

 

Otwarty Dzień Zdrowia i Pierwszej Pomocy to również doskonała okazja do poznania firmy Team Prevent oraz naszej oferty z zakresu zarządzania zdrowiem, pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa pracy. 

Co Państwo zyskają?

 • Wzrost świadomości na temat zdrowia pracowników.
 • Podstawy do wprowadzenia rzetelnego programu zarządzania zdrowiem w miejscu pracy.
 • Zwiększenie kontroli nad przyczynami absencji chorobowej pracowników.
 • Umocnienie wizerunku innowacyjnej i nowoczesnej firmy.
 • Zwiększenie efektywności i motywacji pracowników.
 • Zwiększenie atrakcyjności świadczeń socjalnych dla pracowników.
 • Integrację zespołu poprzez wspólne działania na rzecz poprawy zdrowia. 

Udział w Otwartym Dniu Zdrowia i Pierwszej Pomocy jest bezpłatny.

 

Pobierz materiały informacyjne

Zgłoś swój udział

 

Efektywność środowiskowa

Przed nami kolejna, XII już edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska. Tym razem spotkanie zaplanowane jest na 19.05.2017 r. w Mielcu i poświęcone będzie efektywności środowiskowej. Wizyta studyjna odbędzie się zaś na terenie Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu.

 

W ramach tematu przewodniego XII FLOŚ, w myśl zasady „praktycy-praktykom” uczestnicy dzielić się będą doświadczeniami oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie: jak wpłynąć na poprawę efektywności środowiskowej przedsiębiorstwa? 

 

Praktycy z różnych branż zaprezentują metody i efekty realizacji konkretnych projektów środowiskowych, w tym w zakresie redukcji zużycia energii, wody, substancji niebezpiecznych w procesach technologicznych, czy efektywnej gospodarce odpadami, aby zmniejszyć wpływ zakładu na środowisko. 

 

Jakie są korzyści udziału we FLOŚ?

 • Wzrost świadomości nt. efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
 • Identyfikacja zagrożeń oddziaływania na środowisko.
 • Zwiększenie kontroli nad zużyciem energii oraz zasobów naturalnych.
 • Podstawy do wdrożenia polityki środowiskowej.
 • Optymalizacja procesów ekologicznych w przedsiębiorstwie.
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
 • Umocnienie wizerunku nowoczesnej i proekologicznej firmy.

 

Dowiedz się więcej o XII FLOŚ

Pobierz materiały informacyjne  

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Wszyscy pracodawcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracowników. Równocześnie wiele organizacji korzystających z systemów zarządzania opartych na ISO jest zainteresowanych wdrożeniem działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Dlatego aktualnie opracowywana jest nowa norma ISO 45001, określająca wymagania i wytyczne właśnie dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma stawia zarządzanie bhp w centrum funkcjonowania każdej organizacji i zwiększa nacisk na poprawę wyników w zakresie bezpieczeństwa.

 

Dzięki nowej normie firmy i organizacje będą w stanie znacznie lepiej rozpoznać i zidentyfikować zagrożenia oraz ryzyko zawodowe. Wdrożenie normy oraz certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pomoże zmniejszyć liczbę wypadków i zapobiegnie wielu chorobom zawodowym. 

 

Przygotowanie zakładów, firm i organizacji do audytu ISO 45001 skieruje uwagę nie tylko pracodawców, ale i pracowników produkcyjnych na aspekty bezpieczeństwa, które do tej pory nie były brane pod uwagę. 

 

Celem nadrzędnym jest zapobieganie zdarzeniom wypadkowym. Nowa norma wręcz wymusza  wdrożenie wymagań systemu zarządzania, tj. ocen ryzyka i działań zmniejszających ryzyko urazów oraz wypadków.

 

Nowa międzynarodowa norma ISO 45001 ma zastąpić dotychczasową normę 18001. Obecnie trwają prace nad treścią końcowego projektu normy. Ostateczna wersja powinna zostać opublikowana na przełomie 2017/2018 roku. Ale już dziś zapraszamy na planowane przez Team Prevent Poland szkolenia z przeglądu i interpretacji wymagań normy ISO 45001. O dalszych działaniach związanych z wprowadzeniem ISO 45001 będziemy Państwa informować.

 

Sprawdź nasze wsparcie bhp

Dowiedz się więcej o szkoleniach 

 

Work Ability Index

Gdy dostajemy nowe auto, przyglądamy mu się dokładnie. Sprawdzamy jak wygląda na zewnątrz i w środku, jakie ma możliwości. Po pewnym czasie zaczynamy jeździć do przeglądu, naprawiamy to, co się zepsuje w miarę eksploatacji. Kiedy przychodzi nowy pracownik do pracy, podobnie jak z samochodem, patrzymy i oceniamy, a z biegiem lat mogą, ale nie muszą, pojawić się problemy.

 

Jak widać z pracownikiem i maszyną na początku postępujemy podobnie. Jednak co możemy zrobić z pracownikiem kiedy pojawiają się problemy? Czy mamy jakieś narzędzia do diagnozy?    

 

W takiej sytuacji z pomocą przychodzi Work Ability Index – narzędzie do sprawdzania poziomu zdolności pracownika do pracy. Jest to kwestionariusz, który należy przekazać „badanemu” do wypełnienia. Rezultatem testu jest wynik punktowy, który określa poziom zdolności danej osoby do obecnego stanowiska. Po analizie i przeprowadzeniu rozmowy możemy precyzyjnie i o wiele łatwiej rozwiązać ewentualne problemy. 

 

Work Ability Index to proste narzędzie do wykorzystywania w firmach jako rodzaj diagnostyki. Warte zastosowania w profilaktyce, a nie w reakcji na zaistniałą już sytuację. 

 

Dowiedz się więcej o zarządzaniu zdrowiem 

Skontaktuj się z nami

 

Oznakowanie urządzeń zawierających f-gazy

Według art. 13.1. Ustawy z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty, urządzenia, systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice, a także pojemniki zawierające:

 • substancje kontrolowane,
 • fluorowane gazy cieplarniane

 

- są zobowiązani do umieszczenia na nich etykiety oraz dołączenia instrukcji dotyczącej ich przeznaczenia i funkcjonowania sporządzonych w języku polskim.

 

Urządzenie musi zostać oznakowane w momencie wprowadzenia na rynek po raz pierwszy, tj. gdy producent unijny sprzedaje urządzenie po raz pierwszy dystrybutorowi lub innemu przedsiębiorstwu, lub gdy importer dopuszcza urządzenie do swobodnego obrotu. 

 

Informacje zawarte na etykiecie muszą wyraźnie odróżniać się od tła oraz zapewniać wyraźną czytelność. Istotne jest, aby etykieta była łatwo dostępna, np. umiejscowiona w pobliżu wejść serwisowych. Jeżeli urządzenie jest hermetycznie zamknięte, informacja ta musi zostać podana na etykiecie.

 

Zawartość etykiety:

 • rodzaj gazu,
 • wielkość napełnienia.

 

Dodatkowo  od 1 stycznia 2017 r. [Rozporządzenie (UE) nr 517/2014]:

 • wielkość napełnienia wyrażona wagowo i jako ekwiwalent CO2  ilość f-gazów oraz współczynnik ocieplenia globalnego tych gazów,
 • sformułowanie „zawiera fluorowane gazy cieplarniane”.

 

Wprowadzenie na terytorium kraju urządzenia bez odpowiedniego oznakowania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 600 do 3.000 zł.

 

Pobierz wzór etykiety

Skorzystaj z naszego wsparcia w zakresie ochrony środowiska

 

Światowy Dzień Wody

Około 75% naszej planety pokrywa woda. Podobnie człowiek – składa się z niej w 60-70%. Woda daje życie, więc dbajmy o to, aby dostarczać do naszego organizmu odpowiednią jej ilość. Każdego dnia wydalamy ok. 2 l (w moczu, pocie, wydychanym powietrzu i kale). Aby więc poprawnie funkcjonować, musimy uzupełniać jej poziom. 

 

To, jaką ilość wody powinniśmy wypijać, jest w dużym stopniu zależne od:

 • trybu życia i pracy (osoby pracujące w wysokich temperaturach powinny wypijać nawet 4-5 l dziennie), 
 • pogody (przy upałach nawadnianie jest szczególnie istotne dla naszego zdrowia), 
 • stanu zdrowia (biegunka, wymioty, gorączka grożą odwodnieniem). 

 

Możemy obliczyć dla siebie dzienne zapotrzebowanie za pomocą wzoru: 1,5 l + 0,02 l na każdy kg masy ciała powyżej 20 kg.

 

Na pierwsze 10 kg naszej masy ciała przyjmujemy 100 ml/kg, następne 10 kg – 50 ml/kg. Każdy następny kilogram – 20 ml/kg.

 

Przykład:

Zapotrzebowanie na wodę osoby o masie ciała 70 kg wyniesie: 

(10 x 100 ml) + (10 x 50 ml) + (50 x 20 ml) = 2500 ml czyli 2,5 l wody dziennie.

 

Woda ma ogromny wpływ na nasze zdrowie: wypłukuje toksyny z organizmu, umożliwia działanie enzymów trawiennych, powstrzymuje apetyt, redukuje cholesterol, dotlenia organizm, reguluje temperaturę organizmu czy też poprawia funkcjonowanie nerek.

 

Na rynku możemy zaobserwować coraz większy wybór wód pitnych. Ale którą powinniśmy pić? Źródlaną, mineralną, leczniczą? Przed kupnem powinniśmy przede wszystkim zapoznać się z etykietą. Istotnymi właściwościami są jej skład i to, jak została pozyskana. 

 

Zorganizuj Dni Zdrowia w swojej firmie

Skontaktuj się z nami

 

Magazyn na materiały łatwopalne i instalacje tryskaczowe

Bezpieczeństwo w magazynie materiałów łatwopalnych ma wiele aspektów, m.in. wynikających ze standardowych czynności magazynowych, ochrony środowiska, zabezpieczenia pracowników przed czynnikami chemicznymi.

 

Poważniejszym i zarazem trudniejszym tematem jest zakres ppoż., a dokładniej wymagania dla systemu tryskaczowego. Bardzo dużo zależy bowiem od tego, jakie materiały będą tam składowane, tzn. jak sklasyfikowane będą wg norm NFPA – NFPA 13 i NFPA 30.

 

Norma NFPA 13, określa m.in. maksymalną wysokość składowania przy zastosowaniu instalacji tryskaczowych: 7-4.1.12.4.2.1. Systemy gaśnicze z pianą lekką przeznaczone od ochrony towarów składowanych na wysokość przekraczającą 25 stóp (7,6 m) do 35 stóp włącznie (10,7 m) muszą współpracować z systemem tryskaczy sufitowych. Maksymalny czas wypełnienia pianą lekką wynosi 5 (pięć) minut dla towarów kategorii I, II i III lub 4 (cztery) minuty dla towarów kategorii IV. 

 

Norma określa również wymagania dla różnych instalacji tryskaczowych, jednak z uwagi na specyfikę składowanych materiałów, nasz wybór powinien raczej paść na system z pianą lekką.  Norma jednak nie precyzuje rodzaju towarów, tzn. są to ogólne wymagania dla składowania.

 

W przypadku magazynu na substancje łatwopalne należy dodatkowo przestrzegać normy NFPA 30, dotyczącej warunków szczegółowych magazynowania substancji palnych. Zgodnie z tą normą, dopuszczalne wysokości składowania dla materiałów w klasach I (IA, IB, IC) oraz II drastycznie się obniżają (wysokość składowania 1,5 m).

 

Skorzystaj z naszego wsparcia ppoż.

Skontaktuj się z nami

 

Ergonomiczne stanowisko pracy

Długotrwałe siedzenie przy biurku, wykonywanie pracy w jednej pozycji, źle przygotowane stanowisko pracy, stres oraz zbyt mała ilość ruchu, to najpopularniejsze przyczyny coraz częstszych problemów z kręgosłupem.

 

Prawidłowa pozycja siedząca zależy od skupienia się na prawidłowej pozycji i od siły mięśni. Mocniejsze mięśnie łatwiej utrzymują prawidłową pozycję, zarówno siedzącą jak i stojącą. Silne mięśnie m.in. pleców pozwalają na wykonywanie wielu czynności, również domowych, a także uprawianie sportu. 

 

Podczas pracy bardzo ważne jest robienie przerw, ale także wykorzystywanie sytuacji i miejsca pracy do odrobiny ruchu. 

Oto kilka przykładów zmian, jakie można wprowadzić:

 • odbieraj telefon na stojąco,
 • korzystaj z toalety na innym piętrze,
 • chodź po schodach, omijaj windę,
 • wysiadaj na przedostatnim przystanku, a pozostał odległość pokonuj pieszo,
 • idź porozmawiać zamiast telefonować,
 • korzystaj z kosza na drugim końcu pokoju.

Statystycznie ok 70% wszystkich pracowników pracuje w pozycji siedzącej, ale tylko 1% stanowisk spełnia wszystkie wymogi ergonomicznego stanowiska pracy. Prezentacja zagadnień związanych z ergonomią (audyty, symulacje, instruktaże ćwiczeń), to jedna z licznych propozycji z zakresu Dni Zdrowia. Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać, niż leczyć!

 

Zorganizuj Dni Zdrowia w swojej firmie

Skontaktuj się z nami

 

Informacje, przegląd szkoleń, porady ekspertów

Dowiedz się więcej o naszych aktualnie prowadzonych szkoleniach lub zamów bezpłatny materiał informacyjny.


Nie wahaj się i nawiąż kontakt z nami. Pozyskaj profesjonalną poradę od naszych wysoko kwalifikowanych ekspertów.

 

Zobacz katalog szkoleń 2017

Zamów bezpłatne materiały informacyjne

Skontaktuj się z nami

 

Odwiedź nasz profil

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnego profilu Team Prevent Poland Sp. z o.o. w mediach społecznościowych, na którym ukazują się bieżące informacje o najbliższych szkoleniach, promocjach, organizowanych eventach, a także liczne galerie zdjęć.

 

Facebook

Linkedin