Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Bezpieczeństwo Newsletter 02/15

 

Spotkanie największych OEM-ów w Polsce i ich dostawców

Konferencja TOP automotive 2015, która odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2015 roku, to spotkanie największych OEM-ów w Polsce i ich dostawców, przedstawicieli IATF i VDA QMC. Spotkanie służy wymianie doświadczeń pomiędzy nimi oraz jest okazją do nawiązania partnerskich i biznesowych relacji pomiędzy uczestnikami Konferencji.

Wśród ekspertów będą przedstawiciele m.in. IATF, VDA QMC, Volkswagen Polska, Fiat Chrysler Automobiles Group Purchasing Poland, General Motors Manufacturing Poland.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku motoryzacyjnego, a także wyzwań, jakie niesie za sobą spełnienie wszelkich wymagań dla branży motoryzacyjnej, Team Prevent Poland stworzyło wyjątkowe wydarzenie – Konferencję TOP automotive.


Konferencja poświęcona będzie szczególnie tematom tzw. procesowych klientowskich wymagań specyficznych (CSRs), audytom procesu stosowanym przez Fiat Chrysler Automobiles Group Purchasing Poland, General Motors Manufacturing Poland i Volkswagen Polska w odniesieniu do dostawców. Przedstawione zostaną również nowe uregulowania związane z ISO 9001, ISO/TS 16949 oraz standardy VDA.


Konferencja podzielona została na dwie części: wykładową i warsztatową. Podczas pierwszej części zostaną poruszone zagadnienia o tematyce systemowo-procesowej związanej z rozwojem i jakością dostawców – łącznie 7 wykładów. Część warsztatowa to sesje pytań i konsultacji z najlepszymi ekspertami branży motoryzacyjnej.
 

 

IX FLOŚ

Przed nami już IX edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska. Podczas najbliższego FLOŚ, które odbędzie się 8 lipca br. w Pszczynie zaproszeni eksperci oraz specjaliści ds. ochrony środowiska poruszą temat Lean and Green jako koncepcji wspomagającej „ekoprodukcję”. Spotkanie to będzie doskonałą okazją do dyskusji nad wyzwaniami oraz korzyściami jakie niesie za sobą wdrożenie tej koncepcji.


Konsekwencją rozwoju gospodarczego oraz towarzyszącemu mu rozwojowi techniczno-technologicznego jest ubożenie środowiska naturalnego o zasoby oraz jego permanentne zanieczyszczanie.


Świadomość, że jesteśmy częścią tego środowiska, powinna wzbudzać w nas odpowiedzialność za jego stan oraz przyczyniać się do podejmowania działań, mających na celu dbałość o środowisko nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym.


Zbędne wykorzystywanie zasobów naturalnych to przejaw egoizmu, traktowany jako jeden z najgorszych typów niegospodarności. Tu z pomocą idzie koncepcja pozwalająca zmniejszyć marnotrawstwo środowiskowe oraz zwiększyć korzyści dla środowiska - Lean and Green, czyli szczupłe podejście do zarządzania w organizacjach.

 

 

Proekologiczny rozwój przemysłu

Światowy Dzień Ochrony Środowiska to najważniejsza i najszerzej obchodzona inicjatywa na rzecz naszej planety. Po raz pierwszy dzień ten ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1972 r.

 

Każdego roku 5 czerwca uwaga całego świata zwracana jest na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego, edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska, a także pobudzenie społeczeństwa do aktywnej działalności proekologicznej.

 
W ciągu kilkudziesięciu lat charakter inicjatyw podejmowanych tego dnia wielokrotnie się zmieniał, jednak cel pozostał ten sam: budowanie partnerstwa pomiędzy ludźmi a środowiskiem naturalnym i żyjącymi na naszej planecie gatunkami.


Obecnie Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony jest w ponad 100 krajach świata. W działania te zaangażują się nie tylko instytucje publiczne, ale także podmioty gospodarcze, dla których prowadzenie polityki proekologicznej jest kluczowym elementem w budowaniu przewagi konkurencyjnej.


Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w ostatniej dekadzie Polska dokonała dużego postępu w ochronie środowiska, ograniczając zależność wzrostu gospodarczego od szeregu typów presji na środowisko.


Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w ostatnich latach systematycznie rosną, zaś udział środków własnych inwestorów kształtuje się na poziomie około 50% ogólnych nakładów. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej uświadamiają sobie, że dzięki działaniom zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju ich pozycja rynkowa nie tylko zostanie zachowana, a nawet ulegnie polepszeniu.

 

 

Ogranicz cukier w diecie

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą występującą u 5–6% populacji. Cukrzyca typu 2, która dotyczy około 90 proc. wszystkich przypadków cukrzycy, prowadzi do licznych powikłań i średnio skraca życie o około 4–6 lat. W Polsce na cukrzycę choruje około 2,5 mln ludzi, ponad 750 tys. z nich jeszcze o tym nie wie i w związku z tym nie są leczeni.

Mimo, że choroba ta towarzyszy ludzkości od tysiącleci, wraz z postępem cywilizacyjnym zbiera coraz większe żniwo. Nie możemy zmienić swojego wieku i predyspozycji genetycznych sprzyjających rozwojowi cukrzycy. Jednakże istnieje wiele innych czynników, na które mamy wpływ. Aktywność fizyczna, utrzymanie prawidłowej wagi ciała, nawyki żywieniowe to najważniejsze z nich, od których powinniśmy zacząć.

 

Ważne jest, aby codzienna dieta była zbilansowana, co oznacza, że powinna dostarczać organizmowi właściwą ilość energii oraz niezbędnych składników pokarmowych. Prawidłowo zbilansowany posiłek musi zawierać odpowiednią porcję węglowodanów (45-55%), białka (20-25%) i tłuszczu (25-30%). Jak podaje WHO zalecana dzienna dawka spożycia cukru wynosi u osoby dorosłej max. 60 g (ok. 18 kostek cukru), zaś u dziecka max. 25 g (ok. 8 kostek cukru).

Specjaliści Team Prevent Poland, w ramach organizowanych Dni Zdrowia poświęconych racjonalnemu odżywianiu, dostarczą Państwa pracownikom niezbędnych informacji w zakresie właściwej diety czy zmiany nawyków żywieniowych. Dodatkowo przeprowadzone badania, pomiary oraz prezentacje zmotywują pracowników do świadomego i zdrowego stylu pracy i życia. 

 

Karta charakterystyki substancji chemicznej

1 czerwca br. weszły w życie nowe przepisy w zakresie kart charakterystyki. Na ich podstawie wszystkie karty charakterystyki mieszanin chemicznych uznanych za niebezpieczne, powinny być sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą CLP, co oznacza, że muszą zawierać nowe piktogramy i nowe oznakowania.

 

Nowy format karty określa załącznik II do Rozporządzenia 453/2010/WE. Wśród ogólnych wymagań dotyczących karty charakterystyki należy wymienić nieodpłatne dostarczenie jej do odbiorcy w wersji papierowej oraz elektronicznej, nie później niż w dniu wprowadzenia do obrotu. Dodatkowo karta ta powinna być dostarczona w języku kraju, do którego produkt jest przeznaczony.

Co ważne w karcie charakterystyki nie uwzględnia się daty. Karta aktualizowana jest w przypadku pojawienia się jakichkolwiek nowych danych. Wprowadzenie zmiany wiąże się z obowiązkiem dostarczenia ich odbiorcom substancji lub mieszaniny, którzy zakupili ją w ostatnich 12 miesiącach.


Przedsiębiorcy, którzy nie dokonali jeszcze, zgodnie z nowymi przepisami, stosownej aktualizacji powinni zrobić to jak najszybciej. Nie wywiązanie się z ciążącego na nich obowiązków skutkuje nie tylko karami finansowymi, ale także czasochłonnymi formalnościami wynikającymi z procesu naprawczego przed organami kontrolnymi.


Jeżeli nie spełniliście Państwu jeszcze obowiązku związanego z aktualizacją kart nasi specjaliście pomogą w tym procesie. Zapraszamy również do skorzystania ze szkoleń, podczas których dowiedzą się Państwo jak prawidłowo dokonać aktualizacji.

 

 

Ponad 50% stanowisk pracy nie spełnia wymogów

Jak pokazały wyniki najnowszego raportu Fellowes Ergotest 2015 aż 51,6% polskich stanowisk pracy nie spełnia wymogów ergonomii. Jedynie niewiele ponad 2% stanowisk, w ocenie ankietowanych, jest optymalnie przygotowanych do pracy.


Wynik ten jest niepokojący, ponieważ pokazuje, że większość pracodawców nie zapewnia swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy. W konsekwencji pracownicy narażeni są na poważne schorzenia, spadek motywacji, a firma na straty finansowe.


Wśród najczęstszych błędów popełnianych przy tworzeniu stanowisk pracy wskazane zostały:

  • zbyt mała odległość oddzielająca stanowisko pracy od innego,
  • brak miejsca na biurku na dokumenty,
  • nieodpowiednie krzesło biurowe,
  • nieprawidłowe ustawienie monitora.

 

Jak widać zasady ergonomii są przez pracodawców często bagatelizowane. Tymczasem siedzący tryb pracy zaowocować może przeciążeniem mięśni w okolicach kręgosłupa, a praca przed komputerem bólem oczu, szczególnie w przypadku złego ustawienia monitora, a także niewłaściwego światła. Pojawić się może zaczerwienienie spojówek oraz zaburzenie widzenia.


Proces minimalizacji negatywnych skutków pracy biurowej polega przede wszystkim na stworzeniu wygodnej pozycji przy pracy. Najlepszym działaniem na początek jest przystąpienie do zaprojektowania stanowiska pracy.  Nasi specjaliści ds. bhp stoją do Państwa dyspozycji, aby pomóc w rozpoznaniu i wyeliminowaniu zagrożeń w środowisku pracy.

 

 

Praca w wysokich temperaturach

W rozpoczynającym się okresie letnim pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na warunki, w jakich pracują ich pracownicy. Pomimo, że przepisy prawne nie regulują kwestii maksymalnej temperatury w miejscu pracy, nakładają na pracodawcę wiele obowiązków związanych z pracą w wysokich temperaturach.


Jednym z podstawowych obowiązków jest zapewnienie w upalne dni zimnych napojów. Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy pracodawca, podczas pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze powyżej 25 stop. C, a także na stanowiskach pracy gdzie temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stop. C, ma obowiązek udostępnić pracownikom bezpłatne napoje. 


Ponadto pomieszczenia i stanowiska pracy w upalne dni powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym nagrzewaniem, okna zaś należy chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem np. poprzez rolety czy żaluzje.

 

Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego przepływu powietrza w miejscu pracy. W przypadku stosowania wentylacji lub klimatyzacji należy pamiętać, aby nie powodowały przeciągów ani wyziębienia pomieszczeń pracy. Wymagane jest także utrzymywanie tych urządzeń w stałej sprawności i czystości.

 

Co ważne, nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby pracodawcy, podczas upalnych dni, skracali czas pracy. Wprowadzone mogą zostać również dodatkowe lub dłuższe przerwy.


Nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów prawnych nie tylko może prowadzić do odwodnienia, wyczerpania cieplnego czy udaru cieplnego, ale jest także wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. 

 

 

Informacje, przegląd szkoleń, porady ekspertów

Dowiedz się więcej o naszych aktualnie prowadzonych szkoleniach lub zamów bezpłatny materiał informacyjny.


Nie wahaj się i nawiąż kontakt z nami. Pozyskaj profesjonalną poradę od naszych wysoko kwalifikowanych ekspertów.

 

 

Odwiedź nasz profil

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnego profilu Team Prevent Poland Sp. z o.o., na którym ukazują się bieżące informacje o najbliższych szkoleniach, promocjach, organizowanych eventach, a także liczne galerie zdjęć.