Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Bezpieczeństwo Newsletter 04/16

 

Odśnieżanie dachów

Z nadchodzącą zimą kojarzą się nam nie tylko przyjemności sportów zimowych, ale i spowodowane warunkami dodatkowe obowiązki. Opony w samochodach już większość z nas wymieniła. I pierwszy śnieg też mamy już za sobą.

 

Teraz czekamy na jego większe opady.

 

W czasie, gdy nasi milusińscy będą oddawać się śnieżnym uciechom, my zajmiemy się jego usuwaniem. Nie tylko z chodników  i podjazdów, ale i dachów, szczególnie płaskich.

Czy wiecie ile waży zalegający śnieg?

 

Warstwa 10 cm świeżego puchu na powierzchni 1m2 to ok. 10 kg. Niby niewiele, ale już taka sama warstwa mokrego śniegu to obciążenie ok. 40 kg. A jak popada go więcej?

Znasz maksymalne obciążenie swojego dachu?

 

Każdy właściciel i zarządca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo nie tylko osobom przebywającym wewnątrz budynku, ale i przechodniom. Zalegający na krawędzi dachu śnieg  oraz lodowe sople mogą im poważnie zagrażać.

 

Odśnieżanie dachów generuje ryzyko poślizgnięcia się oraz upadku z wysokości, dlatego mogą je wykonywać pracownicy z dużym stażem i doświadczeniem, posiadający odpowiednie przeszkolenie przy użyciu środków ochrony indywidualnej /ŚOI/.

 

Strome dachy powinny odśnieżać wyłącznie firmy specjalistyczne, posiadające odpowiednie uprawnienia.

 

Osoby dopuszczone do tego typu prac powinny posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na wysokości, ważne szkolenie ogólne BHP oraz szkolenie z zakresu ochrony przed upadkiem. Osoby te muszą też być wyposażone w ŚOI. Prace należy prowadzić pod nadzorem, z imiennym podziałem zadań oraz z opracowanym planem ratowniczo-ewakuacyjnym.

Należy również zagwarantować bezpieczną drogę wejścia na dach i jego opuszczenie oraz zabezpieczyć obszar zagrożony upadkiem śniegu, tj. 1/10 wysokości budynku, jednak nie mniej niż 6 m.

 

Pracownicy odśnieżający dach powinni mieć dostęp do pomieszczenie, gdzie mogą zjeść posiłek, odpocząć i ogrzać się. Przysługują im też bez ograniczeń ciepłe napoje oraz posiłek regeneracyjny. Rozgrzewanie się alkoholem jest kategorycznie zabronione!

  

Bezpiecznej pracy!

 

Zadaj pytanie naszym ekspertom bhp

Sprawdź nasze wsparcie w zakresie bhp

 

Obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem do pracy operatora odśnieżarki mechanicznej

Pracodawca zatrudniający osoby na stanowisku „Operator odśnieżarki spalinowej”, zobowiązany jest zapewnić pracownikom Instruktaż ogólny, Instruktaż stanowiskowy, badania lekarskie. Należy jednak pamiętać, że pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien zostać zapoznany z instrukcją obsługi oraz instrukcją bhp urządzenia, a także z oceną ryzyka. Operator odśnieżarki spalinowej powinien posiadać również stosowne uprawnienia wynikające z przepisów bhp.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W załączniku nr 1 do Rozporządzenia, grupa II Maszyny do robót drogowych w pkt 18 wymieniono odśnieżarkę mechaniczną, w związku z tym należy przyjąć, iż do obsługi tego urządzenia w czasie robót drogowych są potrzebne stosowne uprawnienia.

 

Zadaj pytanie naszym ekspertom bhp

Sprawdź podstawę prawną

 

Zmiany w sprawozdawczości do KOBiZE

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2273 z późn. zm.) nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzenia raportu zawierającego informacje dot. korzystania ze środowiska. Do tej pory tylko zakłady były objęte obowiązkiem wprowadzania raportów do krajowej bazy emisji gazów cieplarnianych i innych substancji (dalej KOBiZE).

 

Z dniem 23 listopada 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania (Dz. U. 0.1877), na mocy którego wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, korzystające ze środowiska będą musiały zarejestrować się w systemie KOBiZE i przygotowywać coroczne raporty.

 

Informacje zawarte w raporcie dotyczą m.in.:

  • rodzaju korzystania ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów),
  • rodzaju i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji i z procesów prowadzonych poza instalacją,
  • informacji o przeprowadzonych pomiarach wielkości emisji,
  • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

 

Raport dotyczący poprzedniego roku kalendarzowego, należy sporządzić w terminie do końca lutego każdego roku.

 

Skorzystaj z naszego wsparcia w ochronie środowiska

Sprawdź rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14 listopada 2016 r.

 

Zrozumieć stres

Stres stał się integralną częścią życia każdego z nas i wszyscy w mniejszym lub większym stopniu go odczuwamy. Światowa Organizacja Zdrowia określa go jako „chorobę stulecia”. Występuje wtedy, kiedy sytuacja w której się znaleźliśmy potencjalnie przekracza nasze możliwości poradzenia sobie z nią.

 

Do pewnego poziomu stres jest mobilizujący i niezbędny do efektywnego funkcjonowania, jednak po przekroczeniu tego poziomu staje się szkodliwy i destrukcyjny, jako reakcja organizmu na zagrożenie lub brak możliwości realizacji celów i zadań.

Jedni radzą sobie z nim lepiej, drudzy gorzej. Badania pokazują, że istnieje zależność między siłą stresu a zdrowiem. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że być może pogarszający się stan naszego zdrowia wynika z przedłużającego się stresu. A stresujemy się prawie wszystkim: wydarzeniami na świecie, bezrobociem, korkiem na ulicy, spojrzeniem przełożonego, chorobą, rozwodem. Wybuchy złości, obniżenie progu cierpliwości, frustracja i wiele innych reakcji organizmu to tylko początek. Jeśli je zauważymy w odpowiednim momencie, mamy szansę zapobiec najgorszemu czyli poważnym chorobom wynikającym z życia w długotrwałym i silnym napięciu nerwowym, takim jak: zawał, miażdżyca, cukrzyca, otyłość.

 

 

Walkę ze stresem warto rozpocząć od zmiany diety i przyzwyczajeń. Aby lepiej poznać produkty spożywcze, które wspomagają organizm w walce ze stresem można skorzystać z wystawy dietetycznej, która poświęcona jest tym zagadnieniom. Z pomocą przychodzi również Pilot HRV dzięki któremu istnieje możliwość dokonania pomiaru zmienności rytmu serca, co wskazuje na predyspozycje organizmu do radzenia sobie z napięciem.

 

Zorganizuj Dni Zdrowia w swojej firmie

Skontaktuj się z nami i zapytaj o Dni Zdrowia

 

Absencja chorobowa a środowisko pracy

Kalendarzowa zima jeszcze przed nami, niemniej czas wzmożonych przeziębień i chorób dawno się rozpoczął. Absencja chorobowa, rozumiana jako czasowa niezdolność do pracy, jest zjawiskiem bardzo złożonym. Rozwój urbanizacji, stan środowiska naturalnego oraz styl życia, wszystko to znacząco wpływa na stan naszego  zdrowia. Tymczasem, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez CIOP-PIB, znaczna część absencji pracujących jest powodowana właśnie dolegliwościami związanymi z pracą.

 

Według danych ZUS w 2015 zarejestrowano 20 127,9 tys. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 266 200,7 dni absencji chorobowej, czyli o ok. 6,8% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Tymczasem w pierwszym półroczu 2016 zostało zarejestrowanych już 9 717,7 tys. zaświadczeń, co stanowi 2,4% więcej w porównaniu do tego samego okresu w 2015 roku.

 

Analiza powyższych danych wskazała, że jedną z najczęściej zgłaszanych dolegliwości, niezależnie od płci i wieku są problemy z układem kostno-stawowym i mięśniowym. Wiele badań wiąże wspomniane dolegliwości z fizycznym obciążeniem na miejscu pracy. Tym bardziej niepokojące jest, że zgodnie z wynikami badania Eurofound, Polacy znajdują się w czołówce krajów, w których ponad 36% zatrudnionych uważa, że praca negatywnie wpływa na ich zdrowie. 

 

Stosunkowo często zgłaszano również choroby układu nerwowego oraz problemy układu krążenia. Podłoże tych chorób w dużej mierze może być psychospołeczne i wynikać z dużego obciążenia psychicznego i stresu w pracy. Pomimo licznych badań w tym zakresie, wciąż niewiele zakładów pracy analizuje przyczyny absencji chorobowej swych pracowników. Ciężko więc wskazać jaki procent z nich jest faktycznie uwarunkowana czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy.

 

Poznaj naszą ofertę w zakresie medycyny pracy

Skontaktuj się z nami

 

Informacje, przegląd szkoleń, porady ekspertów

Dowiedz się więcej o naszych aktualnie prowadzonych szkoleniach lub zamów bezpłatny materiał informacyjny.


Nie wahaj się i nawiąż kontakt z nami. Pozyskaj profesjonalną poradę od naszych wysoko kwalifikowanych ekspertów.

 

Zobacz katalog szkoleń 2017

Zamów bezpłatne materiały informacyjne

Skontaktuj się z nami

 

Odwiedź nasz profil

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnego profilu Team Prevent Poland Sp. z o.o. w mediach społecznościowych, na którym ukazują się bieżące informacje o najbliższych szkoleniach, promocjach, organizowanych eventach, a także liczne galerie zdjęć.

 

Facebook

Linkedin