Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Bezpieczeństwo Newsletter 04/17

 

Obowiązki pracodawcy względem zleceniobiorców

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Niemniej każdy pracodawca powinien pamiętać, że i w tych sytuacjach ciążą na nim obowiązki wynikające z przepisów BHP.

 

Zgodnie z art. 304 k.p. ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę - prace na innej podstawie niż stosunek pracy np. umowa o dzieło i zlecenie lub umowa agencyjna.

 

Art. 207 § 2 k.p. wymienia obowiązki dotyczące głównie warunków technicznych i organizacyjnych, co wiąże się z zapewnieniem takich warunków pracy, w jakich jej wykonywanie nie będzie zagrażało życiu lub zdrowiu pracujących. Dlatego pracodawca, w roli zleceniodawcy, nie ma bezwzględnego obowiązku kierowania osób, nie będących pracownikami, na badania lekarskie czy też szkolenia BHP.

 

Należy jednak zaznaczyć, że potwierdzona w ten sposób zdolność do pracy i kwalifikacje takich osób przekładają się na poziom bezpieczeństwa pozostałych pracowników zatrudnianych przez pracodawcę.

 

Oznacza to, że osoba zatrudniana na podstawie umowy cywilnoprawnej może być zobowiązana do przedstawienia orzeczenia lekarskiego zaświadczającego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy oraz zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia BHP. Po stronie pracodawcy leży decyzja, czy to on zapewni odpowiednie badania i szkolenie, czy też będzie musiał je wykonać przyjmujący zadanie.

 

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z naszego wsparcia bhp

 

Katalog szkoleń 2018

Jest nam niezwykle miło, że po raz kolejny możemy zaprezentować Państwu nasz katalog szkoleń. Podobnie jak w latach ubiegłych znajdą w nim Państwo znane i sprawdzone produkty naszej firmy, ale także zupełnie nowe, ciekawe propozycje.

 

Rok 2018 otwiera nową dekadę istnienia naszej firmy. Tym bardziej cieszy nas fakt, że możemy razem z Państwem podejmować nowe wyzwania i oferować Państwu jeszcze lepsze produkty.

 

Planując, a później realizując nasze szkolenia stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm, efektywność, miłą atmosferę oraz pełne wykorzystanie Państwa czasu. Wsłuchując się w Państwa potrzeby staramy się spełnić najbardziej wysublimowane oczekiwania. Trenerzy, których oddajemy do Państwa dyspozycji, to wysokiej klasy specjaliści, pasjonaci, którzy swoim doświadczeniem oraz zapleczem merytorycznym dzielą się ze słuchaczami szkoleń.

 

Jesteśmy przekonani, że w naszej ofercie znajdą Państwo atrakcyjne szkolenia, które sprostają nawet najbardziej wymagającym specjalistom. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy.

 

Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach

Pobierz Katalog szkoleń 2018

 

Dyskutowaliśmy o zarządzaniu pracownikami 50+

18 października w Poznaniu oraz 8 listopada 2017 roku w Katowicach odbyła się pierwsza edycja Forum Zdrowego Biznesu. Główną ideą Forum jest propagowanie prewencji w dbałości o zdrowie pracowników poprzez poznanie praktycznych narzędzi zarządzania zespołem oraz dobre praktyki.

 

Tematem przewodnim tej edycji Forum było zarządzanie pracownikami 50+. Uczestnicy Forum poznali przede wszystkim różne aspekty życia i pracy kadry wielopokoleniowej.

 

Prelekcje prowadzili doświadczeni praktycy – psycholodzy, fizjoterapeuci, ratownik medyczny oraz specjalista w dziedzinie zarządzania zdrowiem. Wykłady dotyczyły wieloaspektowości współpracy z pracownikami 50+, m.in. budowania motywacji i relacji w zespole wielopokoleniowym.

 

Uczestnicy dowiedzieli się także, jak zadbać o swoje zdrowie poprzez ergonomię w życiu i pracy oraz zdrowe odżywianie. Nie zabrakło również informacji na temat pierwszej pomocy.

 

Oprócz wykładów, do dyspozycji uczestników były również stanowiska aktywności prozdrowotnych, na których mogli oni m.in. wykonać badanie poziomu stresu, badanie zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, założyć kombinezon geriatryczny czy też określić swoje BMI i poziom tkanki tłuszczowej. 

 

Na Forum obecne były również dzieci, które pod okiem ratownika medycznego uczyły się udzielania pierwszej pomocy.

 

Forum Zdrowego Biznesu to inicjatywa stworzona w odpowiedzi na potrzeby osób aktywnych zawodowo, zarówno pracodawców jak i pracowników. Dobrze zbudowany system zarządzania zdrowiem zdecydowanie jest czynnikiem sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Opinie uczestników potwierdzają, jak ważny jest to temat.

 

Kolejna edycja Forum Zdrowego Biznesu już jesienią 2018 roku. Szczegóły wkrótce na www.forumzdrowegobiznesu.pl – zapraszamy!

 

Dowiedz się więcej o Forum

Zobacz fotorelację

 

Nowe prawo wodne

Z początkiem nowego roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo wodne, która zmienia liczne przepisy dotychczasowej ustawy. Akt ten pełni różne funkcje m.in. jest podstawą rozporządzeń dotyczących np. opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków, klasyfikacji ścieków czy w przypadku nowej ustawy – będzie także obligować do przeprowadzenia oceny wodnoprawnej dla inwestycji.


Polska została zobligowana do nowelizacji Prawa wodnego by móc spełnić warunki wstępne unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Brak zmian mógłby spowodować nałożenie przez Komisję Europejską kar oraz utratę dużych kwot z unijnych dotacji.


Projekt ustawy został po raz pierwszy zgłoszony w kwietniu 2016 roku jednak z powodu wciąż zgłaszanych wątpliwości resort środowiska ostatecznie uzupełnił i przesłał projekt do Sejmu pod koniec kwietnia 2017 roku.

Największe kontrowersje wzbudzają dodatkowe opłaty, które wedle nowych zapisów obejmą przedstawicieli kilku branż. Za wodę zapłacą więcej przede wszystkim przedstawiciele, którzy wykorzystują duże ilości wody w swojej działalności. Będą to np. przedsiębiorstwa z branży energetycznej, producenci napojów, rolnicy prowadzący duże gospodarstwa oraz hodowcy ryb.

 

Gospodarstwa domowe, drobni rolnicy czy przedsiębiorcy nie będą ponosić dodatkowych opłat za wodę. Jednakże w związku z nałożeniem dodatkowych opłat na przedsiębiorstwa z branży energetycznej, mogą wzrosnąć stawki za energię.


Przepisy nowego Prawa wodnego mają obowiązywać od  1 stycznia 2018 roku.

   Poznaj nasz zespół ds. ochrony środowiska  

Pobierz ustawę

 

Jak zadbać o zabezpieczenie naszych smartfonów

Zanim Steve Jobs dokładnie 10 lat temu pokazał światu pierwszy model iPhone’a, większość będących w użyciu telefonów oferowała podstawową funkcjonalność: dzwonienie, wysyłanie wiadomości tekstowych, proste gry. Smartfony zarezerwowane były dla biznesu, a i tam nie cieszyły się przesadną popularnością. W 2017 roku sytuacja ma się już zupełnie inaczej, a telefony które mamy w kieszeniach potrafią zrobić więcej, niż niejeden komputer. Zawierają też mnóstwo wrażliwych danych, dlatego tak ważne jest ich odpowiednie zabezpieczenie.

W tym roku co piąta osoba ma nadzieję, że pod choinką znajdzie właśnie smartfona, dlatego warto pochylić się nad tym, jak należycie chronić swój telefon.

Podstawą jest ustawienie skomplikowanego kodu blokady. W nowoczesnych modelach nie trzeba go wpisywać każdorazowo - uzupełniają go czytniki linii papilarnych, czy skanery twarzy. Zaleca się, aby kod składał się z co najmniej 6 cyfr.

Ważne jest regularne aktualizowanie systemu. Hakerzy i przestępcy wciąż znajdują nowe sposoby na omijanie blokad, a producenci telefonów codziennie pracują nad poprawianiem bezpieczeństwa oprogramowania.

Zwracajmy też uwagę na uprawnienia programów. Czy aplikacja sklepu internetowego naprawdę potrzebuje dostępu do naszych zdjęć, lokalizacji i listy kontaktów? Warto się dwa razy zastanowić zanim klikniemy „tak”.

Nasze urządzenia nigdy nie będą w stu procentach bezpieczne, ale im bardziej utrudnimy niepowołanym osobom dostęp do naszych danych, tym lepiej dla nas.
  

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z naszego wsparcia IT

 

Promocja zdrowia w przedsiębiorstwie

W ostatnim czasie wzięliśmy udział w dwóch Konferencjach dotykających tematu zarządzania zdrowiem w przedsiębiorstwie. Organizatorem obu wydarzeń był zespół Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera  w Łodzi.

 

Pierwsza z Konferencji miała miejsce dnia 29 listopada i nosiła tytuł „Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się”, a druga „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy” i odbywała się w dniach 11-12 grudnia 2017 r. w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Oba wydarzenia poruszały zagadnienia programów promocji zdrowia, głównie w zakresie aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się, profilaktyki nadwagi/otyłości wśród personelu oraz zarządzania wiekiem i zarządzania międzygeneracyjnego.

 

Prelegenci i uczestnicy chętnie dzielili się swoją wiedzą w zakresie najczęściej spotykanych błędów przy wdrażaniu tego typu działań w zakładach pracy, sposobów ich unikania i przezwyciężania trudności.

 

Obszernie zostały również zaprezentowane wyniki raportu z badań przeprowadzonych w pierwszej połowie 2017 r., pt.: „Zdrowie pracowników online”. Jednym z bardziej zaskakujących wyników było to, że aż 87% ankietowanych często lub prawie zawsze korzysta z komputera i internetu w czasie wolnym oraz to, że częstsze podejmowanie w czasie wolnym aktywności związanych z pracą pogarsza stan zdrowia psychicznego osób pracujących online. W konsekwencji prowadzi to do pojawienia się objawów fizycznych w postaci niepokoju, bezsenności, objawów depresji oraz gorszego radzenia sobie z codziennymi zajęciami.

 

Ciekawym uzupełnieniem wiedzy merytorycznej, w obu przypadkach, były prezentacje przedstawicieli wybranych zakładów pracy m.in. Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Polpharma, Grupa Lotos S.A., Orange, BZ WBK w zakresie ich doświadczeń związanych z planowaniem i realizacją takich programów.

 

W obu konferencjach udział wzięli przedstawiciele zakładów pracy, profesjonaliści HR, bhp, służby medycyny pracy, przedstawiciele innych organizacji zainteresowani doskonaleniem jakości oddziaływań w zakresie promocji i zarządzania zdrowiem.

 

Obecność na tego typu Konferencjach zawsze jest dla nas okazją do podnoszenia kwalifikacji, możliwością śledzenia trendów rynkowych oraz umacniania i nawiązywania kontaktów handlowych.

 

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o zarządzaniu zdrowiem  

 

Interakcje leków z jedzeniem

Istnieje wiele zależności między tym co jemy a przyjmowanymi lekami. Poprzez niewłaściwą dietę efekt terapeutyczny leków może być osłabiony lub wzmożony, a także mogą nastąpić niebezpieczne powikłania.

 

Dlatego w poszczególnych przypadkach istotny jest nie tylko czas przyjmowania leków, ale także składniki naszej diety.

O czym warto pamiętać?

  • Uważnie przeczytaj ulotkę załączoną do lekarstw.
  • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interakcji pomiędzy stosowaną dietą i zażywanymi lekarstwami należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  • Przestrzegaj zaleceń producenta leku – spożywaj leki przed, w trakcie lub po posiłku. Leki, których wchłanianie jest zaburzone w trakcie interakcji z produktami spożywczymi należy przyjmować na 2 godziny przed posiłkiem lub nie wcześniej niż 2 godziny po posiłku.
  • Niemalże wszystkie leki powinny być popijane wodą (szczegółowe informacje znajdują się w ulotce dot. danego leku).

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Dowiedz się więcej o zdrowym odżywianiu

 

Informacje, przegląd szkoleń, porady ekspertów

Dowiedz się więcej o naszych aktualnie prowadzonych szkoleniach lub zamów bezpłatny materiał informacyjny.


Nie wahaj się i skontaktuj się z nami. Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia dla Twojej firmy.

 

Pobierz Katalog szkoleń 2018

Zamów bezpłatne materiały informacyjne

Skontaktuj się z nami

 

Odwiedź nasz profil

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnego profilu Team Prevent Poland Sp. z o.o. w mediach społecznościowych, na którym ukazują się ciekawe materiały merytoryczne, bieżące informacje o najbliższych szkoleniach, promocjach, organizowanych eventach, a także liczne galerie zdjęć.

 

Facebook

Linkedin

Instagram

YouTube