Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Jakość Newsletter 01/15

 

Brunch Jakościowy

Ostatnie wolne miejsca!
Uwaga! Zmiana lokalizacji - Pszczyna

 

Zapraszamy na kolejną edycję Brunchu Jakościowego. Tym razem spotkanie w gronie specjalistów ds. jakości branży automotive odbędzie się 18 marca 2015 r. w Pszczynie.

 

Data: 18.03.2015 r.


Miejsce: Siedziba Team Prevent Poland

Pszczyna, ul. Batorego 19


Program:

10:30 Rejestracja uczestników
10:45 Rozpoczęcie
11:00 Prezentacja: VDA RGA – Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części Konrad Kubieniec, Team Prevent Poland
12:00 Przerwa brunchowa
13:00 Prezentacja: Kanban na RFID Daniel Kamiński, HADATAP
14:00 Zakończenie

 

Po każdej prezentacji zachęcamy do zadawania pytań i dyskusji.

 

Koszt uczestnictwa:

150 zł netto/os.


Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail: julia.piorek@teamprevent.com lub fax: +48 447 09 18.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 13.03.2015 r., liczba miejsc ograniczona.

 

Kontakt i zgłoszenia:

Dział Szkoleń - osoba kontaktowa: Julia Piórek
tel.: +48 32 73 38 219, e-mail: julia.piorek@teamprevent.com

 

Wygraj zaproszenie na Brunch Jakościowy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawidłową odpowiedź należy przesłać na adres e-mail: katarzyna.bycz@teamprevent.com w tytule wiadomości wpisując Konkurs.

 

KONKURS TRWA DO 11 MARCA 2015 R.

 

Po zakończeniu konkursu spośród poprawnych odpowiedzi zostanie wylosowana jedna osoba. Spełnienie wszystkich 3 warunków jest konieczne, aby wziąć udział w losowaniu.

 

Nagrodą w konkursie jest 1 bezpłatne zaproszenie dla 1 osoby na Brunch Jakościowy, który odbędzie się 18.03.2015 r. w Pszczynie.

 

Znaczenie obsługi klienta w branży automotive

W każdej branży dbałość o klienta jest warunkiem koniecznym do zainteresowania go swoją ofertą, utrzymania i rozwoju współpracy. W warunkach gospodarki rynkowej to popyt generuje podaż i nie bez kozery mówi się „klient – nasz pan”.

 

Każda organizacja, która wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001, musiała zapoznać się również z wytycznymi dotyczącymi orientacji na klienta, komunikacji z klientem  i zadowolenia klienta.

 

Jednak tylko w branży motoryzacyjnej aspekty dotyczące ukierunkowania na klienta zostały tak szczegółowo doprecyzowane na poziomie Specyfikacji Technicznej oraz wymagane są w ramach choćby audytu procesu przeprowadzanego według VDA 6.3. Elementy, w których przywiązuje się szczególną uwagę do zadowolenia klienta, znajdziemy również w nomenklaturze OEM-ów (audyt QSB+, WCM).

 

Podczas gdy ISO 9001 podaje organizacji ogólne „powinności” ukierunkowane na klienta, ISO/TS 16949 doprecyzowuje nazywanie klientem zarówno odbiorcę zewnętrznego, jak i wewnętrznego (8.2.1), dodaje konieczność komunikowania się z nim w języku i formie przez niego określonej (7.2.3.1) oraz narzuca konieczność ciągłego, a nie okazjonalnego monitorowania zadowolenia klienta (8.2.1.1).

 

VDA potwierdza konieczność posługiwania się językiem zrozumiałym dla odbiorcy, pokazuje wagę delegowania kompetentnych osób kontaktowych do rozmów z klientem (P7.2), a na poziomie świadczenia usług kładzie nacisk na nieszablonowość odpowiedzi (D4.1) oraz osiągalność zleceniobiorcy (D4.4).

 

Skoro jako dostawcy, zarówno produktów, jak i usług, możemy otrzymać od klienta nie tylko reklamację jakościową czy logistyczną, ale również reklamację typu „zadowolenie klienta” (np. Customer Satisfaction PRR), warto położyć nacisk na spełnianie wymogów klienta w zakresie komunikacji z nim, nieprzekraczania ustalonych terminów, a także dotrzymywania obietnic.

 

To, że każdy z nas jest odpowiedzialny za jakość w przedsiębiorstwie, zostało powiedziane już wiele razy. Należy dodać do tego stwierdzenie, iż każdy z nas odpowiedzialny jest również za odpowiednią obsługę, a co za tym idzie, zadowolenie klienta.

 

Czy to posiadając odrębny dział zorientowany na kontakt z klientem, czy też pracując w organizacji, w której „każdy robi wszystko”, nie zapominajmy o tym, że zadowolenie klienta z wytwarzanych przez nas produktów czy świadczonych usług jest kluczem do sukcesu firmy.

 

Współpracując z organizacją, która patrząc perspektywicznie, nie tylko za środek, ale i cel sam w sobie przyjęła zadowolenie klienta, będą Państwo mieli styczność ze stale rozwijającym się personelem, działem handlowym znającym się na działaniach operacyjnych i reagującym natychmiast i w odpowiedni sposób na zapotrzebowanie klienta.

 

Analiza zwrotów gwarancyjnych według wytycznych VDA QMC

Aby zapewnić adekwatny dla wagi problemu standard, w VDA QMC przy udziale producentów OEM i ich strategicznych dostawców, opracowano i wydano podręcznik referencyjny „Field Failure Analysis”. Główne cele tego standardu to:

  • Stworzenie wszechstronnego konceptu dla analizy zwrotów gwarancyjnych.
  • Zdefiniowanie wymagań dla procesu analizy.
  • Wspólne ukierunkowanie w wykorzystaniu know-how.
  • Zdefiniowanie przebiegu pracy.
  • Zastosowanie metody do obserwacji produktu na rynku.
  • Redukcję kosztów wad.
  • Wzmocnienie wzajemnego zaufania pomiędzy klientem, a dostawcą.
  • Narzędzie przy wdrażaniu ISO/TS 16949.

 

Skuteczne wdrożenie procesu analizy zwrotów gwarancyjnych może zostać zapewnione przy właściwym planowaniu i udostępnieniu odpowiednich zasobów. Musi również zostać zdefiniowany odpowiedni interfejs pomiędzy OEM, a dostawcą aby umożliwić kontrolowany przepływ informacji. Dodatkowo przy użyciu odpowiednich wskaźników zdolności tego procesu powinniśmy ująć jego skuteczność i efektywność jako element ciągłego doskonalenia.

 

Koncepcja podejścia do analizy części uszkodzonych z fazy użytkowania zasadniczo opiera się o dwie grupy działań:

  • Analiza części (kontrole standardowe i pod obciążeniem).
  • Proces NTF (no trouble found).

 

Dla analizy części zgłoszonej przez klienta jako wadliwej, dostawca powinien zapewnić: odpowiednio wykwalifikowany personel, właściwe i dedykowane wyposażenie kontrolno-testowe, zdefiniowaną i uzgodnioną z klientem standardową procedurę diagnostyczną, opisującą jak krok po kroku, zawsze w ten sam, szablonowy sposób postępuje się z podejrzanym wyrobem, aby potwierdzić jego zgodność.

 

 

Informacje, przegląd szkoleń, porady ekspertów

Dowiedz się więcej o naszych aktualnie prowadzonych szkoleniach lub zamów bezpłatny materiał informacyjny.


Nie wahaj się nawiązania kontaktu z nami. Pozyskaj profesjonalną poradę od naszych wysoko kwalifikowanych ekspertów.

 

Zobacz katalog prezentujący naszą ofertę szkoleniową

Zamów bezpłatne materiały informacyjne

Skontaktuj się z nami

 

Facebook - zapraszamy na nasz profil

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia oficjalnego profilu Team Prevent Poland Sp. z o.o. na facebooku i polubienia naszej strony, na której ukazują aktualności, informacje o najbliższych szkoleniach, promocjach i organizowanych eventach, a także liczne galerie zdjęć.