Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Ergonomia

Schorzenia i zmęczenie pracowników przyczyniają się do wydłużenia czasu ich pracy oraz obniżenia jakości wykonywanych przez nich zadań. Zła kondycja pracowników to także przyczyna wyższej absencji i groźnych wypadków w miejscu pracy.

W wielu firmach średnia wieku pracowników oscyluje między 40. a 50. rokiem życia. W związku z tym priorytetem jest zapewnienie pokoleniu współczesnych pracowników odpowiednich warunków pracy, w których będzie ono mogło, bez większych problemów zdrowotnych, wykonywać swoją pracę aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Stawiamy sobie za cel zidentyfikowanie obciążenia i wyeliminowanie ryzyka pracy poprzez techniczne bądź organizacyjne środki zaradcze. Jesteśmy liderem rynku, którego najnowsze wymagania pokrywają się z naszą wiedzą i nowatorskimi metodami.

 

 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania oraz składowe procesu ergonomii jako narzędzia ochrony zdrowia pracowników:

 • szkolenia, warsztaty,
 • audyty ergonomiczne,
 • prescreenig (raport ergonomii miejsca pracy),
 • programy „50+”,
 • wizualizacje ergonomiczne (plakaty, instrukcje pracy, ulotki),
 • pomiary wydatku energetycznego,
 • pomiar aktywności serca,
 • analizę biomechaniczną,
 • pomiary ogólnego obciążenia pracą,
 • pomiary lokalnego obciążenia mięśni (metoda zintegrowanej elektromiografii),
 • program ergonomiczny RULA,
 • program ergonomiczny REBA.

Kontakt

Dariusz Płachecki

 

+48 32 32 63 008