Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Kompleksowa obsługa firm

Zgodnie treścią art. 207 Kodeksu pracy:  „Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”.

W związku z tym, proponujemy skorzystanie z naszych kompleksowych usług związanych pełnieniem obowiązków służby bhp lub z możliwością oddelegowania specjalisty ds. bhp, który będzie wspierał klienta w wypełnianiu obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie nieobecności etatowego pracownika – zastępstwo.

Nasze działania i prace specjalistów ds. bhp Team Prevent nie ograniczają się tylko i wyłącznie do prac wymienionych w Rozporządzeniu w sprawie służby bhp, ale obejmują również prace dotyczące przestrzegania wewnętrznych procedur i instrukcji grupowych, koncernowych czy holdingowych.

Kontakt

Dariusz Płachecki

 

+48 32 32 63 008