Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Ocena zagrożenia przed wybuchem (ATEX)

Prewencja jest jedyną skuteczną metodą ochrony przed pożarem i jego skutkami, dlatego Team Prevent oferuje wykonanie analizy występowania zagrożenia wybuchem na stanowiskach pracy i opracowanie dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem.


Obowiązek taki wynika bezpośrednio z zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Ocena zagrożenia przed wybuchem obejmuje:

  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej,
  • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon.

 

Natomiast obowiązek opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, wynika  z zapisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r.  (Dz. U. Nr 138, poz. 931) w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej i spoczywa na każdym pracodawcy, który zatrudnia pracowników na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.


Oferowane przez Team Prevent opracowania wykonywane są przez zespół złożony z inżynierów i/lub specjalistów do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, posiadających doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego w obiektach produkcyjnych i przemysłowych.

 

 

Kontakt

Jerzy Lis

 

+48 32 32 63 008