Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia z ochrony środowiska

Team Prevent Poland zaprasza przedsiębiorców, specjalistów ds. ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych pragnących pogłębić wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje na szkolenia o tematyce środowiskowej.


Wiemy jak trudne jest poruszanie się w gąszczu przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska. Ciągłe zmiany przepisów wymuszają konieczność systematycznego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia się.

 

W celu ułatwienia Państwu tego zadania Team Prevent Poland Sp. z o.o. proponuje Państwu szkolenia omawiające następujące zagadnienia:

 • obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska,
 • organy kontrolne w zakresie ochrony środowiska – obowiązki, uprawnienia i regulacje prawne,
 • kompendium wiedzy z ochrony środowiska,
 • praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • ochrona środowiska przed hałasem,
 • klasyfikacja i oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP,
 • obowiązki dalszych użytkowników w świetle rozporządzeń REACH i CLP,
 • zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie,
 • obowiązujące regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawa o bateriach i akumulatorach,
 • praktyczne warsztaty naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
 • bilans LZO w praktyce.

 

Szkolenia organizowane przez Team Prevent Poland Sp. z o.o. pomogą rozpoznać zakres w jakim Państwa firma korzysta ze środowiska i jakie z tego tytułu wynikają obowiązki prawne. Przede wszystkim jednak poznacie Państwo praktyczne wyjaśnienie problemów, jakie stwarzają niejednoznaczne przepisy o ochronie środowiska, a stosowanie na co dzień zawiłych wymagań prawnych przestanie być problemem.

Kontakt

Ewa Czader

E-Mail

 

+48 32 73 38 218