Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Audyty zgodności

Ciągle zmieniające się uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska wymuszają konieczność weryfikacji stanu prawnego działalności firmy w tym zakresie. Audyty środowiskowe stanowią jedną z form weryfikacji tych zmian oraz oceny zgodności z aktualnymi wymaganiami.


Oferujemy Państwu przeprowadzenie kompleksowego audytu zgodności pod kątem spełniania wymagań szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.


Zakres audytu obejmuje przegląd zakładu w celu identyfikacji aspektów środowiskowych i odniesienie się do aktualnych wymagań prawnych. Audyt prowadzony jest z podziałem na poszczególne zagadnienia ochrony środowiska, takie jak: emisja do powietrza, opłaty za gospodarcze korzystnie ze środowiska, hałas, odpady, opakowania, gospodarka wodno-ściekowa, środowisko gruntowo-wodne, substancje niebezpieczne.


W oparciu o wnikliwe przeanalizowanie poszczególnych zagadnień z zakresu ochrony środowiska określony zostanie stopień przestrzegania przez zakład wymogów prawa ochrony środowiska lub w przypadku ich niespełnienia grożących konsekwencji.


Na podstawie przeprowadzonego audytu specjaliści Team Prevent Poland sporządzą szczegółowy raport, zawierający wykaz aktualnych aktów prawnych mających odniesienie do działalności firmy, opis stanu aktualnego na dzień prowadzenia audytu, ocenę zgodności wymagań (spełnia/nie spełnia) oraz propozycję działań korygujących.


Celem audytu jest przede wszystkim obniżenie kosztów działalności, ograniczenie strat związanych z sankcjami karnymi, obniżenie do minimum występowania zagrożeń środowiskowych i związanych z nimi negatywnymi oddziaływaniami na środowisko i człowieka.


Prowadzimy również audyty zgodności z normą ISO 14001.

Kontakt

Ewa Czader

E-Mail

 

+48 32 73 38 218