Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Medycyna pracy

Zgodnie z ustawą z dn. 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną placówką medyczną. Dobra opieka medyczna i sprawnie przeprowadzone badania profilaktyczne owocują wzrostem wydajności i spadkiem absencji chorobowej pracowników.

 

Jako kompetentny partner pomagamy w zbudowaniu zakładowej komórki ochrony zdrowia, analizujemy specyficzne zagrożenia w Państwa przedsiębiorstwie i zalecamy odpowiednie działania korygujące odpowiadające wymaganiom prawnym. Na życzenie klientów wystawiamy zaświadczenia z przeprowadzonych badań honorowane poza granicami Polski. 

 

Organizujemy i przeprowadzamy dla Państwa następujące badania profilaktyczne pracowników:

  • badania wstępne pracownika wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy,
  • badania okresowe pracownika pracującego na danym stanowisku,
  • badania kontrolne wykonywane przed ponownym rozpoczęciem pracy przez pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni,
  • przegląd stanowiska pracy wraz z wizytacją zakładu pracy – wykonywany jest opis stanowiska pracy z uwzględnieniem zagrożeń, przekroczonych norm, itp.,
  • akcje profilaktyczne – nasze akcje obejmują program działań profilaktycznych konsultowany indywidualnie z zakładami pracy.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Kontakt

Edyta Sobol

 

+48 32 32 63 008