Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

25.3.2019 - 26.3.2019, Pszczyna

AIAG CQI 12 Powłoki lakiernicze – ocena systemu procesu specjalnego

Inf. ogólne

Standard AIAG CQI 12 Special Process: Coating
System Assessment dedykowany jest branży
motoryzacyjnej jako narzędzie doskonalenia organizacji
w obszarze procesów nanoszenia powłok lakierniczych.
Został on wpisany jako wymaganie w aktualnie
obowiązującym IATF 16949, dlatego też tak ważne
jest dla organizacji zrozumienie i nabycie umiejętności
prawidłowego interpretowania przedmiotowego
standardu. Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy
na temat wdrażania wytycznych w sposób podnoszący
skuteczność doskonalenia procesów i zmniejszający
ryzyko prowadzonych działań. Podczas szkolenia
omawiane są wytyczne standardu AIAG CQI 12
wraz z ich interpretacją.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób
zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej
z doskonaleniem procesów, jak również interpretacją
wytycznych standardu AIAG CQI 12 zarówno dla
rozpoczynających wdrażanie standardu w organizacji,
jak i reprezentujących organizacje, w których proces
oceny jest już przeprowadzany. Szkolenie skierowane
do osób, które pragną zapoznać się ze standardem
i dla których jest on nowością. Uczestnicy poznają
szczegółowe wymagania dotyczące procesów
nanoszenia powłok lakierniczych w odniesieniu
do normy AIAG CQI 12. Właściciele procesów:
technologia, utrzymanie ruchu, produkcja, jakość,
zarządzanie dostawcami, nowe uruchomienia.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■ Zaznajomienie uczestników szkolenia z procesem
poprawnej oceny/auditowania procesu nanoszenia
powłok lakierniczych zgodnie z wymaganiami
AIAG CQI 12.
■ Właściwa interpretacja wytycznych AIAG CQI 12
w odniesieniu do własnej organizacji.
■ Zrozumienie zasad funkcjonowania systemu oceny
powłok lakierniczych w branży motoryzacyjnej.
■ Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek
na temat wdrażania i interpretowania wytycznych.
■ Poznanie zasad auditowania procesów specjalnych
oraz poznanie zasad przygotowywania dokumentacji
wyrobu i procesu zgodnie z globalnymi wymaganiami.

 

 

Program

■ Charakterystyka procesów specjalnych.
■ Rodzina norm AIAG CQI.
■ CQI w świetle wymagań Klientów.
■ Wymagania dla procesu oraz zarządzanie procesem
nanoszenia powłok lakierniczych.
■ Omówienie normy CQI 12:
● odpowiedzialność personelu, auditorów
i planowanie jakości,
● składowanie, transport i przechowywanie wyrobów.
■ Audit i jego rola w procesie produkcyjnym:
● audit zadaniowy (ang. job audit): audit wyrobu,
audit procesu oraz audit pakowania.
■ Nomenklatura oraz wyjaśnienie pojęć pojawiających
się w normie CQI 12.
■ Omówienie arkuszy auditowych (A-L).
■ Podsumowanie szkolenia.

Warunki

Koszt szkolenia
1.340 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP PL
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219