Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

25.2.2019 - 26.2.2019, Pszczyna

AIAG CQI 23 Tworzywa sztuczne i guma – ocena systemu procesu specjalnego

Inf. ogólne

Standard AIAG CQI 23 Special Process: Moulding
System Assessment dedykowany jest branży
motoryzacyjnej jako narzędzie doskonalenia organizacji
w obszarze przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy.
Został on wpisany jako wymaganie w aktualnie
obowiązującym IATF 16949, dlatego też tak ważne
jest dla organizacji zrozumienie i nabycie umiejętności
prawidłowego interpretowania przedmiotowego
standardu. Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy
na temat wdrażania wytycznych w sposób podnoszący
skuteczność doskonalenia procesów i zmniejszający
ryzyko prowadzonych działań. Podczas szkolenia
omawiane są wytyczne standardu AIAG CQI 23 wraz
z podaniem praktycznych przykładów zastosowania.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób
zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej
z doskonaleniem procesów, jak również interpretacją
wytycznych standardu AIAG CQI 23, zarówno dla
rozpoczynających wdrażanie standardu w organizacji,
jak i reprezentujących organizacje, w których proces
oceny jest już przeprowadzany. Szkolenie skierowane
do osób, które pragną zapoznać się ze standardem
i dla których jest on nowością. Właściciele procesów:
technologia, utrzymanie ruchu, produkcja, jakość,
zarządzanie dostawcami, nowe uruchomienia.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■ Zaznajomienie uczestników szkolenia z procesem
poprawnej oceny/auditowania procesu przetwórstwa
tworzyw sztucznych zgodnie z wymaganiami AIAG
CQI 23.
■ Właściwa interpretacja wytycznych AIAG CQI 23
w odniesieniu do własnej organizacji.
■ Zrozumienie zasad funkcjonowania systemu
oceny przetwórstwa tworzyw sztucznych w branży
motoryzacyjnej.
■ Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek na
temat wdrażania i interpretowania wytycznych.
■ Poznanie zasad auditowania procesów specjalnych
oraz poznanie zasad przygotowywania dokumentacji
wyrobu i procesu zgodnie z globalnymi wymaganiami.

 

 

Program

■ Charakterystyka procesów specjalnych.
■ Rodzina norm AIAG CQI.
■ CQI w świetle wymagań Klientów.
■ Omówienie normy CQI 23:
● odpowiedzialność personelu, auditorów
i planowanie jakości,
● składowanie, transport i przechowywanie wyrobów,
● zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami.
■ Audit i jego rola w procesie produkcyjnym:
● audit zadaniowy (ang. job audit): audit wyrobu,
audit procesu oraz audit pakowania.
■ Nomenklatura oraz wyjaśnienie pojęć pojawiających
się w normie CQI 23.
■ Szczegółowe omówienie tabel
● Tabela A: Formowanie wtryskowe.
● Tabela B: Rozdmuch.
● Tabela C: Formowanie próżniowe.
● Tabela D: Formowanie tłoczne
(żywice termoutwardzalne).
● Tabela E: Formowanie przetłoczne.

Warunki

Koszt szkolenia

1.340 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP PL
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219