Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

10.6.2019 - 13.6.2019, Nekla

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny

Inf. ogólne

Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące
specyficzne wymagania klienta, to szkolenie skupia
się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do
uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu
wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera
informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod,
zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka.
Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący
poszczególnych elementów procesu.

 

GRUPA DOCELOWA

Personel z działów jakości, którego zadaniem jest
przeprowadzanie auditów procesów we własnej
organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw
(zewnętrznie). Kurs ten dedykuje się również auditorom
zewnętrznym (jako dostawcy usług).

 

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego
w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny
certyfikat kwalifikacji VDA QMC. W celu uzyskania
karty auditora VDA wraz z wpisem do bazy danych
autoryzowanych auditorów VDA QMC, należy
pozytywnie zdać egzamin ustny i pisemny, realizowany
w ramach ID 353.

 

 

Program

■ Korelacja z innymi wymaganiami.
■ Omówienie trzech różnych rodzajów auditów
i wyjaśnienie różnic.
■ Przegląd zawartości poszczególnych rozdziałów
VDA 6.3.
■ Wprowadzenie do podejścia procesowego, do analizy
ryzyka według modelu żółwia.
■ Proces auditu od programu auditu do zakończenia
auditu.
■ Planowanie i przeprowadzanie auditu procesów.
■ Schemat oceny auditu procesu.
■ Kodeks postępowania dla auditorów procesu.
■ Element procesu 1 - analiza potencjału.
■ Treść elementów procesu od 2 do 7.
■ Przypisywanie i ocena ustaleń z auditu.
■ Raport z auditu, dokumentacja i wnioski.
■ Wprowadzenie do bieżących SI i FAQ.

Warunki

Koszt szkolenia

4.020 PLN + VAT*

 

Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • wydanie certyfikatu VDA QMC,
  • obiady,
  • przerwy kawowe,
  • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219