Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

26.11.2018 - 27.11.2018, Pszczyna

Auditor wewnętrzny normy ISO 14001

Inf. ogólne

Audit wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego
to narzędzie, które pozwala zarządzającemu na ocenę
stanu bezpieczeństwa organizacji pod kątem spełniania
wymagań zgodności dotyczących ochrony środowiska,
jak również na wczesną identyfikację sytuacji i zachowań
mogących skutkować awarią środowiskową lub niewłaściwym
postępowaniem z aspektami środowiskowymi, co
wspomaga ciągły proces minimalizowania ryzyka związanego
z negatywnym oddziaływaniem na środowisko
oraz konsekwencjami niespełniania obowiązujących wymagań
prawnych.
Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie
wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu
o wymagania ISO 14001 i wytyczne ISO 19011.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych
lub kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu
zarządzania środowiskowego, chcących uzyskać
i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności auditowania
w oparciu o wymagania normy ISO 14001.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Zrozumienie zasad auditu wewnętrznego
i umiejętność jego przeprowadzania.
■■ Umiejętność przygotowania się do auditu wraz ze
stworzeniem listy pytań auditowych.
■■ Nabycie umiejętności opracowania raportu z auditu.
■■ Umiejętność poprawnego formułowania wniosków
z auditu oraz ich komunikowania.

 

 

LITERATURA

■■ ISO 14001
■■ ISO 19011
■■ ISO 9001

 

 

 

Program

■■ Omówienie wymagań normy ISO 14001 pod kątem
auditowania.
■■ Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych.
■■ Wytyczne dotyczące auditowania wg normy
ISO 19011:
●● planowanie auditów wewnętrznych,
●● przygotowanie do auditu,
●● prowadzenie działań auditowych,
●● dokumentowanie auditu,
●● raportowanie z auditu,
●● działania poauditowe.
■■ Niezgodności:
●● formułowanie,
●● dokumentowanie,
●● klasyfikacja.
■■ Warsztaty w zakresie przygotowania listy pytań
auditowych, prowadzenia auditów oraz identyfikacji
niezgodności w odniesieniu do kryteriów auditu.
■■ Egzamin.

Warunki

Koszt szkolenia

1.200 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219