Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

12.11.2018 - 13.11.2018, Pszczyna

Auditor wewnętrzny normy ISO 9001

Inf. ogólne

Auditowanie systemu zarządzania jakością pozwala na
identyfikację zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania
w obrębie funkcjonowania systemu w organizacji.
W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę
i poznają najlepsze praktyki auditowe, związane z działaniami
przygotowawczymi, przeprowadzeniem auditu oraz
działaniami poauditowymi.
Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie
wiedzy i umiejętności auditorów wewnętrznych
w oparciu o wymagania normy ISO 9001 oraz wytycznych
ISO 19011, a także na przygotowanie kandydatów
do pełnienia roli auditora wewnętrznego w organizacji.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych
lub kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu
zarządzania jakością, chcących uzyskać i doskonalić
wiedzę oraz nabyć umiejętności auditowania w oparciu
o wymagania normy ISO 9001.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest egzamin
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Umiejętność przygotowania się do auditu wraz ze
stworzeniem listy pytań auditowych.
■■ Zrozumienie zasad auditu wewnętrznego
i umiejętność jego przeprowadzania.
■■ Nabycie umiejętności opracowania raportu z auditu.
■■ Umiejętność poprawnego formułowania wniosków
z auditu oraz ich komunikowania.
■■ Możliwość samodzielnego analizowania
dokumentacji systemowej pod kątem wymagań
normy ISO 9001.

 

LITERATURA

■■ ISO 9001
■■ ISO 19011

 

 

 

 

Program

■■ Omówienie wymagań normy ISO 9001 pod kątem auditowania.
■■ Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych.
■■ Wytyczne dotyczące auditowania – wg normy ISO19011:
●● planowanie auditów wewnętrznych,
●● przygotowanie do auditu,
●● prowadzenie działań auditowych,
●● dokumentowanie auditu,
●● raportowanie z auditu,
●● działania poauditowe.
■■ Niezgodności:
●● formułowanie,
●● dokumentowanie,
●● klasyfikacja.
■■ Ćwiczenia, w tym przeprowadzenie auditu.
■■ Egzamin.

Warunki

Koszt szkolenia

1.200 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219