Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

1.4.2019 - 2.4.2019, Pszczyna

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001

Inf. ogólne

Auditowanie systemu zarządzania jakością pozwala na
identyfikację zagrożeń wynikających z niewłaściwego
postępowania w obrębie funkcjonowania systemu
w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają
wiedzę i poznają najlepsze praktyki auditowe, związane
z działaniami przygotowawczymi, przeprowadzeniem
auditu oraz działaniami poauditowymi. Szkolenie
ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy
i umiejętności auditorów wewnętrznych w oparciu
o wymagania normy ISO 9001 oraz wytycznych
ISO 19011, a także na przygotowanie kandydatów do
pełnienia roli auditora wewnętrznego w organizacji.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów
wewnętrznych lub kandydatów na auditorów
wewnętrznych systemu zarządzania jakością, chcących
uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności
auditowania w oparciu o wymagania normy ISO 9001.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE

Podstawowa wiedza z zakresu wymagań normy
ISO 9001.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■ Umiejętność przygotowania się do auditu wraz
ze stworzeniem listy pytań auditowych.
■ Zrozumienie zasad auditu wewnętrznego
i umiejętność jego przeprowadzania.
■ Nabycie umiejętności opracowania raportu z auditu.
■ Umiejętność poprawnego formułowania wniosków
z auditu oraz ich komunikowania.
■ Możliwość samodzielnego analizowania dokumentacji
systemowej pod kątem wymagań normy ISO 9001.

Program

■ Omówienie wymagań normy ISO 9001 pod kątem
auditowania.
■ Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych.
■ Wytyczne dotyczące auditowania – wg normy
ISO 19011:
● planowanie auditów wewnętrznych,
● przygotowanie do auditu,
● prowadzenie działań auditowych,
● dokumentowanie auditu,
● raportowanie z auditu,
● działania poauditowe.
■ Niezgodności:
● formułowanie,
● dokumentowanie,
● klasyfikacja.
■ Ćwiczenia.

Warunki

Koszt szkolenia

1.220 PLN + VAT


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP PL
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219