Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

10.6.2019 - 11.6.2019, Pszczyna

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG ISO 14001

Inf. ogólne

Opis szkolenia

Audit wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego to narzędzie, które pozwala zarządzającemu na ocenę stanu bezpieczeństwa organizacji pod kątem spełniania wymagań zgodności dotyczących ochrony środowiska, jak również na wczesną identyfikację sytuacji i zachowań mogących skutkować awarią środowiskową lub niewłaściwym postępowaniem z aspektami środowiskowymi, co wspomaga ciągły proces minimalizowania ryzyka związanego z negatywnym oddziaływaniem na środowisko oraz konsekwencjami niespełniania obowiązujących wymagań prawnych. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wymagania ISO 14001 i wytyczne ISO 19011.

Egzamin/Test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

 

Efekty kształcenia

 

·                     Zrozumienie zasad auditu wewnętrznego i umiejętność jego przeprowadzania.

·                     Umiejętność przygotowania się do auditu wraz ze stworzeniem listy pytań auditowych.

·                     Nabycie umiejętności opracowania raportu z auditu.

·                     Umiejętność poprawnego formułowania wniosków z auditu oraz ich komunikowania.

 

Program

Zawartość

·         Omówienie wymagań normy ISO 14001 pod kątem auditowania.

·         Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych.

·         Wytyczne dotyczące auditowania wg normy ISO 19011:planowanie auditów wewnętrznych,

o    przygotowanie do auditu,

o    prowadzenie działań auditowych,

o    dokumentowanie auditu,

o    raportowanie z auditu,

o    działania poauditowe.

·         Niezgodności:

o    formułowanie,

o    dokumentowanie,

o    klasyfikacja.

·         Warsztaty w zakresie przygotowania listy pytań auditowych, prowadzenia auditów oraz identyfikacji niezgodności w odniesieniu do kryteriów auditu.

 

Warunki

Koszt szkolenia:

1220 PLN/os. + VAT

 

Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • wydanie certyfikatu,
  • obiad, przerwy kawowe,
  • komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 

 

Warunki płatności:

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032

z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

 

Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 

Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez organizatora w późniejszym czasie.

Dojazd

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

 

Dział Szkoleń

+48 32 73 38 218