Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

24.1.2018, Pszczyna

Auditowanie systemów zarządzania wg wytycznych ISO 19011

Inf. ogólne

Auditowanie systemu zarządzania pozwala na identyfikację
niezgodności, a tym samym na ciągłe doskonalenie
organizacji. Umiejętności, wiedza oraz
kwalifikacje auditorów wewnętrznych oraz auditorów
2. strony są niezwykle ważne do uzyskania wiarygodnych,
powtarzalnych wyników auditów, których konsekwencją
jest usprawnianie systemów w organizacji.
Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie
wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu
o wytyczne normy ISO 19011.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych
oraz auditorów 2. strony lub kandydatów na auditorów
wewnętrznych oraz auditorów 2. strony, chcących
uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności auditowania
w oparciu o wytyczne normy ISO 19011. Norma
ta przeznaczona jest do stosowania przez szerokie
gremium użytkowników, chcących zapoznać się z wytycznymi
dotyczącymi zarządzania programami auditów,
planowania i prowadzenia auditów, a także dotyczącymi
kompetencji i oceny auditorów i zespołu auditującego.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Umiejętność przygotowania się do auditu wraz ze
stworzeniem listy pytań auditowych.
■■ Zrozumienie zasad auditu i umiejętność jego
przeprowadzania.
■■ Nabycie umiejętności opracowania raportu z auditu.
■■ Umiejętność poprawnego formułowania wniosków
z auditu oraz ich komunikowania.

 

LITERATURA

■■ ISO 19011

 

 

 

 

Program

■■ Auditowanie systemu zarządzania jakością.
■■ Proces auditu, rodzaje auditów.
■■ Przygotowanie auditu – plan i lista pytań auditowych.
■■ Działania auditowe.
■■ Ustalenia i wnioski z auditu.
■■ Raport z auditu.
■■ Kompetencje i cechy osobowe auditorów.

Warunki

Koszt szkolenia

750 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu TP
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219