Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować ich używanie poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności naszej firmy. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody wykorzystywanie plików cookies.

 
 

Szkolenia

10.6.2019 - 12.6.2019, Pszczyna

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny

Inf. ogólne

W branży motoryzacyjnej kwalifikacje oraz kompetencje
auditora 1. i 2. strony IATF 16949 mają kluczowe znaczenie.
Z jednej strony ich nabycie jest niezbędne w celu
wprowadzenia ukierunkowanych działań związanych
z ciągłym doskonaleniem, realizowanym poprzez ocenę
systemu zarządzania jakością oraz poziomu wdrożenia
wymagań IATF 16949. Z 2. strony są istotne ze względu
na wspieranie zewnętrznych dostawców poprzez rozwój
ich systemów zarządzania jakością w kierunku dostosowania
do wymagań IATF 16949, co jest korzystne dla
obu stron. Poprzez uczestnictwo w tym szkoleniu możliwe
jest uzyskanie kwalifikacji dla auditora zarówno 1., jak
i 2. strony. Dzięki przystąpieniu do egzaminu i uzyskaniu
pozytywnego wyniku, możliwe jest spełnienie dodatkowych
wymagań niektórych klientów poprzez możliwość
udowodnienia uzyskania kompetencji auditora 1. i 2. strony.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów
jakości, inżynierów procesu, przedstawicieli działów logistyki,
managerów, wewnętrznych oraz zewnętrznych
auditorów systemu oraz osób, posiadających doświadczenie
w auditowaniu w branży motoryzacyjnej.

 

EGZAMIN/TEST

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

■■ Umiejętność auditowania wymagań IATF 16949.
■■ Zdobycie wiedzy pozwalającej na prawidłową
interpretację wymagań standardu IATF 16949
w sytuacjach auditowych.
■■ Uzyskanie kompetencji auditora 1. i 2. strony
w przemyśle motoryzacyjnym.
■■ Możliwość spełnienia niektórych specyficznych
wymagań klienta dotyczących kompetencji.

 

LITERATURA

■■ IATF 16949
■■ ISO 19011
■■ ISO 9001
■■ ISO 9000
■■ ISO 9004

Zgłoszenie udziału

Program

■■ Zasady zarządzania procesowego i podejście
procesowe w przemyśle motoryzacyjnym.
■■ Zawartość ISO 9001.
■■ Struktura standardu IATF 16949 i jego wymagania
(włączając wymagania normy ISO 9001).
■■ Przegląd zasad certyfikacji IATF 16949.

Zgłoszenie udziału

Warunki

Koszt szkolenia

2.310 PLN + VAT*


Cena zawiera:

    materiały szkoleniowe,
    wydanie certyfikatu VDA QMC
    obiady,
    przerwy kawowe,
    komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym


Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto:
z dopiskiem: data i tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
Team Prevent Poland Sp. z o.o.; ul.Batorego 19, 43-200 Pszczyna

 Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Zgłoszenie udziału

Hotel

Dokładna lokalizacja zostanie podana przez Organizatora.
Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali wykładowej.
W ramach opłaty zapewniamy każdemu uczestnikowi obiad oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

Zgłoszenie udziału

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty szkoleniowej, zachęcamy do kontaktu.

Dział Szkoleń


+48 32 73 38 219

 

Zgłoszenie udziału